facebooktwittermail d

Nederländske bondens kamp: Krävdes advokater för att få kostallet klart

Till slut står nederländske Edze Westras kostall ändå där. Trots en regering som köper upp och stänger lantbruk och livrädda banker som inte vill låna ut till lantbrukare längre.