facebooktwittermail d

Den brittiska mjölkproduktionen sinar

De dagliga leveranserna av mjölk i Storbritannien har rasat med 10 procent under juli jämfört med samma månad förra året. Sett över tre år har de dagliga leveranserna minskat med 6 procent, skriver Farmers weekly som tagit del av den senaste statistiken från mejeribranschen.

FOTO: MOSTPHOTOS

De brittiska mjölkbönderna har tacklat mjölkkrisen genom att dämpa produktionstakten, men många EU-länder har inte alls reagerat på samma sätt. Siffror från Eurostat visar att 16 av 28 medlemsländer istället har ökat sina mjölkleveranser under det senaste året, skriver Farmers weekly.

Största producenterna

De fem största mjölkproducenterna i Europa är Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Polen. Bland dessa är det bara Storbritannien och Frankrike som skurit ned på produktionen.

I Storbritannien minskade produktionen under det senaste året med 4,8 procent och i Frankrike med 1,8 procent. Tyskland ökade sin produktion med 1,1 procent, Polen med 2,1 procent och Nederländerna med 8,3 procent. Perioderna gäller från maj 2015 till maj 2016, skriver Farmers weekly.

Ny bottenkänning

Det land som trots mjölkkrisen ökat sin produktion mest är Cypern med 29 procent. Senast Storbritannien nådde liknande bottensiffror för mjölkproduktionen var mellan 2013 och 2014.