facebooktwittermail d

Demonstrationer mot minkuppfödare tas upp i riksdagen

Efter demonstrationer mot minkuppfödare tar Staffan Danielsson (C) upp frågan i riksdagen. I en interpellation vill han veta om statsminister Stefan Löfven tycker att dagens regler för att förhindra "trakasserier" är tillräckliga och om statsministern är beredd att utreda hur staten kan freda företagare.

I sin interpellation tar Staffan Danielsson bland annat upp höstens demonstrationer mot en minkuppfödare i Halland. Han skriver att han respekterar demonstrationsfriheten och att man kan ha delade uppfattningar om uppfödning av mink för pälsproduktion.

"Samtidigt måste det finnas gränser för hur man kan få demonstrera, t ex när det sker nära en näringsidkares verksamhet och bostad upprepade gånger båda dag och natt och kombineras med direkta eller indirekta hot och rena trakasserier", skriver Staffan Danielsson i sin interpellation.

LÄS ÄVEN: Minkfarmare misshandlad när gården attackerades

Det han vänder sig mot är att ett fåtal militanta aktivister försöker stoppa uppfödning genom hot och demonstrationer mot enskilda minkuppfödare och "genom att terrorisera dem genom besök och intrång på deras gårdar och deras hem".

Ifrågasätter polisen

Han ifrågasätter polisens brist på agerande och hur lite den gör för att skydda företagaren och dennes familj.

"Är verkligen en minkuppfödning på landet ”en allmän plats” där demonstranter upprepade gånger dag och natt kan uppehålla sig i närheten av och ”demonstrera”?, skriver Staffan Danielsson.

Det måste det finnas gränser för hur man får demonstrera, till exempel om det sker nära en näringsidkares verksamhet och bostad och om det kombineras med direkta eller indirekta hot, menar Staffan Danielsson.
Det måste det finnas gränser för hur man får demonstrera, till exempel om det sker nära en näringsidkares verksamhet och bostad och om det kombineras med direkta eller indirekta hot, menar Staffan Danielsson. FOTO: JÖRGEN HILDEBRANDT

Han frågar sig om inte polis eller domstol borde kunna inrätta en temporär frizon på några kilometer "där besöksförbud därtill gäller för det fåtal personer som nästan yrkesmässigt ägnar sig åt att söka ta lagen i egna händer".

LÄS OCKSÅ: "Vi kan inte ha bevakning dygnet runt hos uppfödaren"

Staffan Danielsson avslutar sin interpellation med: "Sverige är ett land som med lag ska styras och där riksdagen i sista hand fastställer t ex hur djuruppfödning får bedrivas, inte aktivister som söker tvinga företagare att sluta med sin verksamhet".

Tre frågor

Staffan Danielsson vill i sin interpellation ha svar på följande frågor:

1. Hur ser statsministern på allvaret i den situation som drabbat företagaren och hans familj?

2. Anser statsministern att dagens regeltillämpningar, som uppenbart inte kan förhindra att trakasserierna bara fortsätter, är tillräckliga?

3. Avser statsministern att låta utreda vilka åtgärder som bör till så att staten på ett bättre sätt än idag kan freda de företagare som utsätts för trakasserier och närmast terror i syfte att de ska upphöra med sin verksamhet?

PREMIUM: Det får du göra om aktivisterna kommer