facebooktwittermail d

Delningen av Bergvik klar

Mer skog till Stora Enso och flera nya skogsbolag. Men Billerud Korsnäs vill sälja sin skog vidare. Det är facit efter delningen av Bergvik.

Förutom 1,4 miljoner hektar skogsmark köper Stora Enso också Bergviks tre plantskolor samt tre vindkraftsprojekt.
Förutom 1,4 miljoner hektar skogsmark köper Stora Enso också Bergviks tre plantskolor samt tre vindkraftsprojekt. FOTO: ULF ARONSSON

Omstruktureringen av Bergvik är nu slutförd, meddelar Stora Enso och Billerud Korsnäs. Av Bergviks ursprungliga 2,3 miljoner hektar skog får Stora Enso 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar produktiv skogsmark. Tidigare var deras indirekta andel 936 000 hektar produktiv mark.