facebooktwittermail d

Hemligheten sitter i kameran

Vingåker

V300 är ett stort framsteg för De Laval, men också för robotmjölkningen. Hemligheten sitter i den nya kameran som hittar spenarna med stor precision.