facebooktwittermail d

Delade meningar om bästa maskinerna för hyggesfritt

Det finns olika metoder och åsikter för hur uttagen bör göras i hyggesfria bestånd. Dessutom tar planeringen längre tid.