Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 9 februari

  Nationellt upprop för svensk livsmedelsproduktion behövs

  Många beundrar böndernas förmåga att aldrig ge upp och ständigt komma tillbaka. Låt oss önska att när våren kommer tänds förhoppningarna om bra skörd och fin sommar, skriver mjölkbonden Håkan Nilsson i ett debattinlägg.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Privat

  Fagert är landet som blev vår arvelott och uppgift att förvalta. Som mjölkproducenter med aktiva bondgårdar producerar vi livsmedel för försörjning och förädling.

  Du gamla du fria, som nationalsången ljuder, klingar inte i harmoni med verkligheten. Bonden är inte fri utan tyngd av regler, förordningar och utsatt för kontroller. Medelåldern är hög, det är en utmaning med föryngringen.

  Det här är ditt och mitt land och det tillhör dig och mig. Vi som lever och är verksamma här har ett gemensamt ansvar för de tillgångar och möjligheter som landets resurser ger.

  En hållbar energiproduktion är möjlig om vi använder resurserna klokt. Solenergi, vindkraft, skogsrester och biogas är alternativ. Ett aktivt brukande av åkermarken är en förutsättning för att bevara det öppna landskapet. För utan aktiva bönder med lönsamma företag så förbuskas det.

  Den rekordtorra sommaren 2018 var mycket påfrestande för bonden och nötkreaturen. Det var glädjande att så många av våra konsumenter insåg allvaret med situationen och jag blev mycket positivt bemött i sökandet efter oslagna fält med hö. Ett uppvaknande för beslutsfattare och ett krismedvetande hos konsumenter. Det är inte längre en självklarhet att ha svenska livsmedel på matbordet. Självförsörjningsgraden kan äntligen diskuteras offentligt.

  Sent på kvällen i solnedgången när jag klivit ur traktorn efter ännu ett dagsverka kommer tankarna.

  Hur förvaltar vår generation jorden som vi ärvde för att producera mat till vårt skafferi? Vi har makten över vår föda och framtidens livsmedelsförsörjning i våra händer. Med rätt politiska beslut är vår försörjningsgrad tryggad.

  Mjölkproduktionen påverkas av den globala marknaden och det måste vi förhålla oss till. Importen pressar oss, liksom förändringar i valutan. Brexit är en rysare som berör mjölknäringen och fler branscher. Samtidigt är det ett ökat intresse för det nationella och ursprunget.

  Allt mer pratar vi hållbarhet. Det kan gälla naturens resurser, djurens miljö och klimatet. Men vi får inte glömma bort att bakom varje bonde finns en människa. Hur hållbar blir vår livsmedelsförsörjning om inte bonden mår bra? Det förekommer hot och trakasserier mot enskilda och familjeföretag.

  Det vänder sig i magen när man tänker på EU-ansökan och inser att bevisbördan för äktheten åligger mig. Samtidigt framkommer den oerhörda misskötsel av statliga medel som Jordbruksverket ägnar sig åt, pengar som tillhör jordbruket. En offentlig ursäkt från en generaldirektör betalar inte mina fakturor. Det var väl inte ökad export av konsultpengar som var avsikten i livsmedelsstrategin, utan export av livsmedel från svenska jordbruksföretag? Vi måste efterlysa ett tjänstemannaansvar. Jag blir skrämd av den kommande CAP-reformen där enskilda länder ska få mer nationellt handlingsutrymme om vi har politiker och tjänstemän som inte förstår betydelsen av ett lönsamt jordbruk.

  Ibland tänker jag att det vore bra om våra kooperativa företag tog en mer aktiv roll i den näringslivspolitiska debatten. Det behövs ett nationellt upprop för svensk livsmedelsproduktion.

  Många beundrar böndernas förmåga att aldrig ge upp och ständigt komma tillbaka. Låt oss önska att när våren kommer tänds förhoppningarna om bra skörd och fin sommar. Allt börjar om, på något vis.

  Håkan Nilsson, mjölkbonde, Backen Ås

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen