Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 16 april

  Markägarens rätt viktig att värna

  Vi behöver alla vara vaksamma över hur information om skogsägare och skogsbruk hanteras, vare sig det gäller laserskanning, publicering av avverkningsanmälningar eller nyckelbiotoper. Det skriver företrädare för Södra och LRF Skogsägarna i en replik.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Debattören Leif Öster är i ATL den 5 april bekymrad över laserskanningen av skogen och väcker frågan om hur det påverkar den personliga integriteten. LRF Skogsägarna och skogsägarföreningarna delar den oron. Inom ramen för det nationella skogsprogrammet lämnade vi ett särskilt yttrande där vi påtalade brister i förfoganderätten för markägaren.

  Det är också detta denna fråga ytterst handlar om. Vem äger informationen, hur kommer den användas och i vilka syften? I all planering bör markägaren involveras och äganderätten respekteras.

  I vårt remissyttrande på Skogsstyrelsens förslag om ny laserskanning skrev vi bland annat om vikten att ”…data hanteras på ett sätt som inte inverkar menligt för skogsägare med små likväl som stora innehav. Öppna data ska inte röja affärsrelaterad information kopplad till enskild näringsverksamhet”.

  Vi vänder oss inte emot ny teknik, digitalisering eller goda planeringsunderlag. Tvärtom välkomnar vi en sådan utveckling. Att det ritas kartor är inget nytt fenomen. Flygfoton började användas redan under 1800-talet, inte sällan gjorda från luftballonger. Detaljrikedomen har förstås ökat i takt med teknikutvecklingen. Vi upplever alla att den tekniska närvaron ökar i våra liv, på gott och ont.

  Den första laserskanningen av Sverige skedde för snart tio år sedan och har bidragit till bättre kartunderlag för både hänsynstaganden till naturvärden, kulturlämningar, det rörliga friluftslivet och skogsbruket. Många skogsägare har stor nytta av de digitala kartor som Skogsstyrelsen tillhandahåller.

  Erfarenheterna från den statliga hanteringen av digital information är dock inte särskilt betryggande. Vi välkomnar en diskussion om det och skulle gärna se ett ökat intresse inom politiken kring dessa frågor.

  Parallellt med laserskanningen driver Södra som bekant en rättslig process gentemot Skogsstyrelsen som publicerar aktuella avverkningsanmälningar publikt utan att markägaren tillfrågats.

  Märk väl, vi vänder oss inte emot att uppgifterna finns eller ens att de behandlas som offentliga uppgifter. Det är tillvägagångssättet vi är kritiska till, alltså hur de offentliggörs. Det gäller att ha flera tankar i huvudet samtidigt.

  Det är helt rätt av Leif Öster att lyfta fram integritetsaspekten. Vi behöver alla vara vaksamma över hur information om skogsägare och skogsbruk hanteras, vare sig det gäller laserskanning, publicering av avverkningsanmälningar eller nyckelbiotoper.

  Göran Örlander, skogsstrateg Södra

  Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen