Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 27 november 2019

  Vi måste stå upp för äganderätten

  Nyckelbiotopsinventeringar och klassning av fjällnära skog ska vara frivilligt och göras på skogsägarens villkor, skriver Benjamin Dousa.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Våra skogsägare brukar skogen för utvecklingen mot ett hållbart samhälle men motarbetas ständigt av människor som säger sig ha det bästa för miljön i åtanke, anser debattskribenten.
  Våra skogsägare brukar skogen för utvecklingen mot ett hållbart samhälle men motarbetas ständigt av människor som säger sig ha det bästa för miljön i åtanke, anser debattskribenten. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

  Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och även en hörnsten i vår tillväxt och ekonomi. Samtidigt är skogen också oändligt viktig för vår förmåga att möta de utmaningar vi står inför med klimatet. Moderata Ungdomsförbundet anser därför att vi måste bli bättre på att värna och ta hand om skogen, och stå upp för skogsägares rätt till sin egen mark.

  Skogen benämns ibland som det gröna guldet. Den skapar jobb, genererar skatteintäkter och är viktig för vår export. Samtidigt måste Sverige och världen ställa om till ett samhälle som är mer klimatsmart, där vi lämnar fossilberoendet och övergår till förnybara råvaror och energikällor. Här spelar svenska skogar en viktig roll.

  Hela 83 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp tas upp av svenska träd. Vår skog är alltså otroligt viktig för att minska landets miljö- och klimatpåverkan. Därför är det positivt att den samlade skogsmassan har blivit dubbelt så stor i landet de senaste 100 åren.

  Våra skogsägare brukar skogen för utvecklingen mot ett hållbart samhälle men motarbetas ständigt av människor som säger sig ha det bästa för miljön i åtanke. Något som blir absurt när man inser att skogen har en nyckelroll i omställningen för att minska människans klimatpåverkan och skogsägarna är förkämpar till ett mer klimatsmart samhälle.

  Trots detta tenderar regeringen politik som direkt är skadlig för vårt välstånd och för den enskilda skogsägaren. Under de senaste åren har äganderätten och drivkraften till att bruka skog omhuldats av fler restriktioner och detaljregleringar som sätter käppar i hjulet för ett aktivt skogsbruk.

  Skogsägare i dag kan mer eller mindre bara se på när staten bestämmer att här ska vi ha ett naturreservat eller klassar marken som nyckelbiotop. Där kontentan kan bli att det man äger är obrukbart och kompensationen för detta är ytterst liten eller näst intill obefintlig.

  I Moderata Ungdomsförbundets historia finns det en kampanj som har varit tongivande ”Jag älskar att äga”. Det är helt enkelt dags att vi tar och dammar av de orden igen. Äganderätten är otroligt viktig.

  De regleringar som i dag finns gällande miljöskydd för skog tillämpas på sådant sätt att det strider mot äganderätten och hotar hundratals jobb och företag. Vi driver därför politik som bland annat innebär att nyckelbiotopsinventeringar och klassning av fjällnära skog görs frivilligt och på skogsägarens villkor.

  Det man äger – det vårdar man. Det är helt enkelt dags att Sverige för en politik som gynnar en av de viktigaste näringarna vi har; skogsnäringen.

  Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen