Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 25 maj 2019

  Uppgiften är att lyfta fram det hållbara skogsbruket

  Vi välkomnar gärna Södra in i arbetet med att öka investerarnas förståelse för det svenska hållbara familjeskogsbruket och påverka det som borde ses som grön investering. Det skriver Martin Kihlberg, hållbarhetschef Landshypotek Bank, i en replik på Göran Örlander debattinlägg.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Oskar Schönning

  Hur ska det gröna skogsbruket definieras på finansmarknaderna? Göran Örlander på Södra lyfter funderingar som vi på Landshypotek Bank har arbetat med länge.

  Vi har faktiskt agerat helt tvärs emot uppmaningen att hålla oss borta. Som skogsbrukarnas bank har vi känt ett särskilt ansvar för att öka investerarnas förståelse för det svenska hållbara familjeskogsbruket och påverka det som borde ses som grön investering. Vi välkomnar gärna Södra in i det arbetet.

  Det stora intresset för gröna investeringar ger det svenska skogsbruket möjligheter till bättre finansiering. Enskilda skogsägare levererar hållbara värden som är attraktiva. Men värdena behöver presenteras på ett sätt som investerare både kan ta till sig och känna trygghet i.

  En enkel väg att blidka investerare är att återanvända redan framtagna definitioner, såsom strikt certifiering. Södra går exempelvis den vägen i sitt gröna ramverk.

  Som skogsbrukarägd bank ser vi vårt ansvar som större. Vi ska ta vara på det växande investerarintresset. Men vi behöver också övertyga investerarna om att skogen har mer hållbara värden att bygga en grön investering på än enskilda certifieringar. Det är en lyckad kombination av att ta vara på medlemmarnas styrka och samtidigt möta förväntningarna från investerare som ger medlemsnyttan.

  I vårt gröna ramverk, som vi tog fram tillsammans med obligationsexperter på Danske Bank, valde vi att bredda kriterierna från enbart certifiering, till bland annat grön skogsbruksplan tillsammans med fler värden än endast produktionsvärde.

  Därmed fick vi med mycket av den hållbara styrkan i det ”vanliga” svenska familjeskogsbruket som grön investering. Ramverket erhöll högsta bedömning från oberoende bedömare och gav oss möjlighet att lyfta fram våra skogsbrukare på nytt sätt till investerarna.

  Intresset från investerarna var också rekordartat. När obligationen senare listades på världens största gröna börs i Luxemburg prisades det svenska hållbara skogsbruket stort. Vårt sätt att se på gröna investeringar har sedan använts av andra banker och utvecklas nu även i internationella ramverk.

  Att utifrån den kollektiva styrkan i jord- och skogsbruket låna upp pengar på finansmarknader har vi på Landshypotek ägnat oss åt sedan 1800-talet. Det kräver förståelse från investerare. Medlemsnyttan skapas därmed inte genom att hålla sig undan. Snarare genom att lyfta fram och påverka.

  Martin Kihlberg, hållbarhetschef Landshypotek Bank

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen