Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 4 september

  Undermåligt underlag om hästar och övergödning

  Att peka ut hästen som miljöbov ger allvarliga konsekvenser för hästnäringen, menar debattörerna från Centerpartiet.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Ann-Christin L Frickner och Anna Gunstad Bäckman ingår i Centerpartiets hästnätverk.
  Ann-Christin L Frickner och Anna Gunstad Bäckman ingår i Centerpartiets hästnätverk.

  Miljödepartementet har gjort en utredning ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete för att nå målet ingen övergödning” (SOU 2020:10). I utredningen pekas enligt vår mening hästen ut som miljöbov trots att det saknas trovärdigt underlag för hur hästen påverkar miljön negativt. Därför borde denna utredning rimligtvis skrotas.

  I utredningen anger forskare i en bilaga flertalet åtgärder som skulle minska övergödningen. Om dessa åtgärder genomförs kommer det att få allvarliga konsekvenser för hästnäringen menar vi. De positiva värden som hästen ger till samhället i form av ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, folkhälsa, biologisk mångfald och öppna landskap skulle äventyras i allt för stor utsträckning och ­riskera hela hästnäringens existens och hästen som art.

  Den hästhållning som finns ser olika ut beroende på om det är i stadsnära lägen eller på landsbygd.

  Hästnäringen och hästhållare har visat stor vilja och önskemål att utveckla sina verksamheter mer miljömässigt hållbart, vilket ligger i allas intresse. Det underlag till en ny förordning som presenteras i en bilaga till utredningen SOU 2020:10 är inte rimligt och trovärdigt då det är gjort utan gedigen kartläggning vad gäller hästens roll i över­gödnings­problematiken.

  Vi anser i stället att underlag ska tas fram om hästens eventuella påverkan gällande övergödning utifrån hästhållning lokalt i hela landet. Det behövs ett bredare forskningsunderlag som tas fram i samarbete med företrädare för hästnäringen, SLU, Formas och Stiftelsen Hästforskning. Dessutom behövs ytterligare medel till Jordbruksverket till att utveckla det underlag om hästhållningen i Sverige som det tar fram i dag.

  Centerpartiets hästnätverk menar att utredningens innehåll gällande häst ska skrotas och att det i stället tas fram gedigna underlag som leder till bra handlingsplaner och breda samarbeten. Det är att ta ­till vara de positiva effekter som hästen ger samtidigt som vi gemensamt ­arbetar långsiktigt hållbart för miljön.

  Ann-Christin L Frickner, Samordnare Centerpartiets hästnätverk

  Anna Gunstad Bäckman, Medlem Centerpartiets hästnätverk

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen