Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 21 februari

  Landets bönder ska inte drabbas av oförberedda regeringsförslag

  Långsiktiga och förutsägbara regler är avgörande för mindre företags konkurrenskraft, skriver riksdagsledamoten Per Åsling (C).

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   ”För det lilla företaget, det lilla lantbruket, riskerar även mindre förändringar som är för dåligt genomlysta att få stora konsekvenser”, skriver Per Åsling (C).
  ”För det lilla företaget, det lilla lantbruket, riskerar även mindre förändringar som är för dåligt genomlysta att få stora konsekvenser”, skriver Per Åsling (C). FOTO: Riksdagen/Mostphotos

  Nyligen kunde vi läsa i ATL om rädslan för vilka konsekvenser det nya systemet med obligatorisk e-faktura i offentlig upphandling kan få. En rädsla som tyvärr verkar vara befogad.

  Centerpartiet förutsåg dessa problem redan när lagen behandlades i riksdagen och var det enda parti som yttrade sig när ärendet klubbades i utskottet. Den nya lagen, som träder i kraft den 1 april 2019, innebär att alla leverantörer som gör affärer med offentlig sektor blir skyldiga att använda e-faktura.

  Det behövs ett rejält omtag i hur konsekvensutredningarna genomförs när ny lagstiftning ska genomföras. Tyvärr har det varit ett återkommande problem att regeringen inte lagt tillräcklig kraft på att utreda konsekvenserna av lagförslagen. Särskilt ofta är det tyvärr de mindre företagens verklighet som förbises.

  I den nu aktuella frågan om offentlig upphandling är jag övertygad om att det på sikt kommer vara till gagn för såväl samhället i stort som för individerna och de enskilda företagen om fakturahanteringen kan digitaliseras fullt ut. Problemet är att företagen redan i dag upplever offentlig upphandling som alltför krånglig. Snabba omställningar må vara enkla att hantera för större företag med stora ekonomiavdelningar. Men för det lilla företaget, det lilla lantbruket, riskerar även mindre förändringar som är för dåligt genomlysta att få stora konsekvenser.

  Alla moment som tar tid från huvudsysslan kostar pengar och energi. Varje timme som går åt till att fylla i blanketter är en förlorad timme, ur företagarnas och jobbskaparnas synvinkel. Problemet är här alltså inte e-fakturan i sig, utan den snabba omställningen som krävs för de små företagen.

  Långsiktiga och förutsägbara regler är avgörande för företagens konkurrenskraft. Inte minst i en tid då nya branscher och nya former av företagande växer fram måste företagare känna sig trygga med att deras verksamhet inte omgärdas av allt för tvära kast från lagstiftarnas sida. Kostnadseffektiva och genomtänkta regler som är lätta att följa skulle starkt bidra till såväl fler företag som anställningar.

  Ett första steg är att i enlighet med Statskontorets rekommendation ge Regelrådet möjligheten att granska EU-lagstiftning i större utsträckning. Därutöver vill Centerpartiet införa att myndigheter och andra som reglerar företagen hela tiden måste utvärdera om regler och bestämmelser verkligen fyller sitt syfte – en så kallad ”solnedgångsklausul”. I praktiken handlar det om att man sätter en deadline för när regler slutar gälla, om man inte aktivt beslutar att de ska fortsätta att finnas.

  Vi vill också införa en princip där nya regler som medför kostnader för företag ska mötas av motsvarande minskningar av kostnader i form av att andra regler tas bort – ”en regel in – en regel ut”.

  Nu får det vara slut med bristfälliga konsekvensutredningar. Under denna mandatperiod måste det tas stora steg i att förbättra konsekvensanalyserna av ny lagstiftning så att inte de små företagen fortsätter att komma i kläm.

  Per Åsling, riksdagsledamot (C)

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen