Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 18 oktober 2016

  Tack för inbjudan – jag samtalar gärna om livsmedel

  Vår regering är en samarbetsregering. Det innebär att vi söker breda överenskommelser i riksdagen för långsiktigt hållbara förändringar på livsmedelspolitikens område.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Vi vill ha en bred samverkan över hela livsmedelskedjan, med bland annat intresseorganisationerna, fackförbund, akademi och näringsliv.

  Detta är särskilt viktigt inom livsmedelsområdet. Därför tackar jag mer än gärna JA till KFs vd Tommy Ohlströms inbjudan i ATL den 10 oktober 2016 om att samtala kring hur vi kan samverka till nytta för Sveriges konsumenter.

  Det är glädjande att läsa Tommy Ohlströms inlägg. Dagligvaruhandeln har en stor påverkan på vilka förutsättningar som ges till svensk livsmedelsproduktion. Det gäller bland annat animalieproduktionen som KFs vd tar upp men även all annan produktion av svenska livsmedel.

  När Tommy Ohlström som företrädare för en av landets största dagligvarukedjor så tydligt signalerar värdet av den svenska livsmedelsproduktionen och de mervärden som denna står för så stärks min tro på möjligheterna att lyckas göra den svenska livsmedelssektorn till en framtidsbransch.

  En svensk konkurrenskraftig livsmedelssektor är viktig för jobb och långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet, för upprätthållande av en attraktiv landsbygd och för de miljövärden som är beroende av en aktiv jordbruksverksamhet. Den kommande livsmedelsstrategin kommer vara plattformen för arbetet med att öka den svenska konkurrenskraften och produktionen i hela livsmedelskedjan.

  I direkt anslutning till att den presenteras kommer regeringen även fatta beslut om en handlingsplan med en rad konkreta åtgärder för hur strategins mål ska kunna uppnås. Men det slutar inte här. Det är utifrån livsmedelsstrategin som framtidens politik ska utformas i bred samverkan med branschen och intresseorganisationer.

  Tommy Ohlströms initiativ är därför väldigt viktigt och jag ser fram emot att inleda en diskussion med KF och övriga aktörer i livsmedelskedjan om hur vi ska jobba framåt för att stärka den svenska livsmedelskedjan.

  Sven-Erik Bucht

  Landsbygdsminister

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen