Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 19 maj

  Politiken ska belöna insatser för klimat och miljö

  Svenska jordbrukare ligger i framkant när det gäller miljöarbete och hållbar matproduktion, och det ska också belönas av EU, skriver Jytte Guteland (S) i en debattartikel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Jytte Guteland (S), ledamot i EU-parlamentet.
  Jytte Guteland (S), ledamot i EU-parlamentet. FOTO: Anders Löwdin

  Det kan inte ha undgått någon att världen har stora och svåra problem med klimatet. Alla måste hjälpa till – det krävs gemensamma krafter att komma till rätta med problemen och det gäller även jordbrukspolitiken. Klimatfrågan, biologisk mångfald och bekämpningsmedel måste tas på största allvar och det är vad socialdemokratisk EU-politik gör.

  Många av Sveriges lantbrukare tycker att frågorna om biologisk mångfald och klimatet är viktiga. En del har själva drabbats av torka och översvämningar, andra av stormar som blåst ner skog.

  Vissa har kanske barn och barnbarn som strejkar på fredagar och som oroar sig för sin framtid. Detta samtidigt som världen inte har tillräckligt stor matproduktion för den växande befolkningen.

  Vi politiker måste göra allt vi kan och lite till för att säkerställa en hållbar och livskraftig matproduktion även i framtiden. Jord- och skogsbruket har en central roll, både i förebyggande syfte – genom att minska på koldioxidutsläpp och miljögifter – men även som producenter av biobränslen och utvecklare av hållbara produktionsmetoder. Därför driver vi socialdemokrater en stenhård linje – skattemedel ska inte gå till att förstöra klimatet, de ska gå till att vända utvecklingen.

  Svenska bönder befinner sig i dag i en knivig situation. Samtidigt som kraven är höga på både klimat, miljö och djurskydd är konkurrerande produkter billigare och har inte producerats på samma högkvalitativa sätt. Det är självklart att svenska bönder ska kunna leva på sitt jordbruk.

  Därför vill vi se stora förändringar i strukturen av EUs gemensamma jordbrukspolitik. I stället för att gynna stora champagnemärken och enorma köttindustrier vill vi att EU belönar jordbrukare som gör insatser för klimat, miljö och djurvälfärd. En sådan jordbrukspolitik skulle vara svenska bönder till gagn och ge mycket bättre förutsättningar för en frodande livsmedelsindustri även i Sverige.

  Ansvaret för omställningen ligger tyngst hos dem som släpper ut mest. Därför har jag lagt lejonparten av min energi på att förverkliga en lagstiftning som lägger systemet med utsläppsrätter i linje med Parisavtalet och skärper utsläppsmålen för EU kommande år. En ny lagstiftning mot bekämpningsmedel som dödar bin hör också till mina ansvarsområden.

  Genom EU-samarbetet kan vi göra en avgörande insats för framtiden. Vi måste gemensamt åstadkomma följande:

  • Maten vi äter ska vara hälsosam.

  • Den måste ha producerats på ett hållbart sätt.

  För Socialdemokraterna är en grundförutsättning att kunna göra en bra insats, att vi arbetar och agerar i de utskott i Europaparlamentet där frågorna hör hemma. Jag har varit den enda ordinarie svenska ledamoten av miljöutskottet, där miljö- och klimatlagstiftningen bereds.

  Att kunna öronmärka en stor del av jordbruksstödet till bönder som bidrar till en hållbar framtid har varit en prioriterad fråga. Svenska jordbrukare ligger i framkant när det gäller miljöarbete och hållbar matproduktion och det ska också belönas av EU.

  Jytte Guteland (S), ledamot i Europaparlamentet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen