Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 6 juni 2019

  LRF driver frågor på medlemmarnas uppdrag

  Mitt uppdrag som högst ansvarig inom LRF är att arbeta utefter de uppdrag som medlemmarna genom Riksförbundsstämman ger oss, skriver Palle Borgström.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Palle Borgström, förbundsordförande LRF.
  Palle Borgström, förbundsordförande LRF. FOTO: Johanna Norin

  Att driva ett avskaffande av Beteslagen är en process som kräver att vi har medlemmarna bakom oss och ett uppdrag från stämman att driva frågan.

  Varken jag eller enskilda tjänstemän här på LRF driver sakfrågor på känn, vi är grundade i uppdragen som stämman ger oss.

  Vi är eniga med Sveriges mjölkbönder om att djuruppfödning inte bör klassas som miljöfarlig verksamhet, att Jordbruksverket ska tillämpa tvärvillkorsavdrag på rätt sätt, att vi ska få använda antibiotika om djuren är sjuka (vilket man redan får göra), att lantbrukare behöver bli kompenserade för snedvridna konkurrensförhållanden inom unionen, till exempel dieselskatten, att biotopskyddet behöver bli mer flexibelt, förenklat och rättssäkert, att djurrättsaktivism på gårdsplan räknas som intrång och att SLU har bättre kontakt med näringen rent praktiskt. Vi är också eniga i att vildsvinsstammen behöver minskas radikalt.

  Vi driver sedan lång tid flera av de frågor som ni tar upp i listan. Vi har arbetat med näringspolitisk påverkan länge, och byggt upp en stor erfarenhet. När LRF kommer med erbjudanden på lösningar som är viktiga för samhället, då får vi gehör även inom politiken. Men när vi klagar och uppfattas som en negativ kravmaskin blir vi inte lyssnade på.

  Vårt mål har sedan länge varit att värdet i det svenska lantbruket ska öka, arbetet för det kräver både envishet, engagemang och kunskap.

  Det finns inga snabba lösningar inom politisk påverkan. Att livsmedelsstrategin ens tillkommit är till mycket stor del LRFs förtjänst och frukten av ett arbete vi drivit under många år.

  Kraften i LRF är att vi är många och tillsammans har vi möjlighet att påverka, vi har stor expertis och ett stort förtroende från både samhälle och politik. Ni kan lita på att vi envist fortsätter att jobba på uppdrag av medlemmarna, för ett lönsammare lantbruk och ökad livsmedelsproduktion.

  Palle Borgström, förbundsordförande LRF

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen