Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 29 maj 2018

  Suveräniteten över skogen är återigen hotad

  EU har inte med den svenska skogen att göra.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Regeringen och LRF måste agera för att bevara bestämmanderätten över skogen.
  Regeringen och LRF måste agera för att bevara bestämmanderätten över skogen. FOTO: Birgitta Vacker/Mostphotos

  EU-kommissionens civila dialoggrupp (CDG) för skog är sammankallad till den 1 juni. Nya förslag och snubbeltrådar är utlagda för ökat EU-inflytande över skog.

  För ett år sedan lade EU-kommissionen fram förslag till EU-parlamentet om att ”Bryssel” i fortsättningen skulle avgöra mängden skogsavverkning och markanvändning. Motivet då var att centralt ta ansvar för den klimatnytta som skog utgör under rubriken ”Land Use, Land Use Change and Forestry” (LULUCF).

  Svenska organisationer, regeringen och politiker reagerade och förklarade sin åsikt att behålla svensk förvaltning över skog och skogsbruk. Beslutet som senare togs i EU-parlamentet betraktas av vissa som en kompromiss – men innebär ändå en ökad påverkan från EU som införs på bekostnad av medlemsstaternas suveräna skogspolitik.

  I december 2017 lades ett förslag fram att CDGs skogsmöte skulle stödja att skog införlivades i EUs gemensamma jordbrukspolitik, Cap. Alla på mötet, cirka 50 delegater från bland annat de stora samlade bondeorganisationerna (inklusive LRF och skogskooperationen), skogsägare och miljöorganisationernas representanter uttalade sitt stöd för att skogsbruk skulle omfattas av Cap. Även en representant från Skogsstyrelsen deltog i mötet.

  Endast vi få delegater från småbrukarorganisationen Via Campesina Europa (ECVC) ställde krav på bibehållen nationell suveränitet utan ökat inflytande från EU. Vi är för samarbete men vill inte öka EUs maktbefogenheter.

  I diskussionerna på mötet kring en gemensam resolution från CDG var det inte de vackra orden om klimat, mångfald, hållbart skogsbruk et cetera som var högsta prioritet utan bidragen i Cap som hägrade. Små och medelstora bönder i ECVC har i jordbruket fått erfara följderna av detta bidrags- och kontrollsystem och det överstatliga styret över näringen.

  Bondeskogsbrukets problem har inte minskat i och med EU-inträdet – tvärtom. Konsekvenserna av att inkorporera skog och skogsbruk in i Cap är inte mindre för att det är ”de små stegens tyranni” som används. Särskilt inte i Finland och Sverige som är de största skogsnationerna i EU där skog har varit och är avgörande för hela samhällsbyggets välfärdssystem, infrastruktur, service och demokrati. Man kan jämföra med norsk olja och fiskets betydelse i Norge.

  Inför mötet nu i Bryssel skriver de stora bondeorganisationerna och skogsägarna att (mars 2018, översatt från engelska): ”…skogar i Europas landsbygdsområden måste erkännas i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen. En bättre integration av skogsbruket i dessa politiska områden är nödvändig.”

  Säger regeringen, LRF, kooperationen med flera nu åter en sak i Sverige och motsatsen i Bryssel? Ska Via Campesina Europa och medlemsorganisationen Nordbruk återigen ensam ta strid för att behålla det som återstår av nationell skogspolitik?

  Torgny Östling

  Marsätt

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen