Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 9 april

  ”Stå upp för en skarpare terrängkörningslag!”

  Snöskoterkörning är en viktig del av livet i norra Sverige, för såväl boende som turism och areella näringar. Men den stör och förstör för mycket och behöver omgärdas av två saker: Ordning och reda. Det skriver företrädare för LRF:s regioner i norr.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Företrädare för LRF:s regioner i norr vill att snöskoterkörning ska omgärdas av ordning och reda.
  Företrädare för LRF:s regioner i norr vill att snöskoterkörning ska omgärdas av ordning och reda. FOTO: Trons /TT

  Snöskoterkörning upplevs av många som höjden av frihet, men för andra vållar dagens tämligen oreglerade verksamhet stora problem. Vi är besvikna på förslagen från Terrängkörningsutredningen eftersom de i princip ser likadana ut som dagens dåligt fungerande lagstiftning. Därför kommer de inte att kunna minska de markskador och störningar som snöskoteråkning många gånger leder till.

  Utredningen är kort och gott ett misslyckande. Utredaren har trots tydliga direktiv inte gjort vad regeringen bett honom att göra.Läs även: LRF – Markägare körs över i nytt lagförslag

  Nuvarande terrängkörningslag infördes 1975. Då fanns 28 500 skotrar – i dag finns 330 000 skotrar. Det är enkel matematik: ju fler skotrar, desto fler skador och störningar.

  Dessutom har användningen och utformningen av skotrar förändrats från arbetsmaskin och transportmedel till ett fritidsintresse. Merparten av dagens skotrar är lössnömaskiner, alltså gjorda för körning utanför leder.

  Tyvärr är det just när skoterförarna avviker från överenskomna leder/områden som skador kan uppstå. Vita snötäckta fält kan se inbjudande ut men dölja sköra skogsplantor, jordbruksgrödor eller känsliga naturvärden.

  Utredningen har djupdykt i frågan om allemansrätt och konstaterat att det saknas rätt att köra skoter utan tillåtelse på annans mark. Det vill säga: det finns ingen motoriserad allemansrätt och därför måste skoterkörning grunda sig på överenskommelser med markägare och nyttjanderättshavare.

  Detta är en glädjande slutsats, men den avspeglas inte i lagförslaget. Och utan lagändringar kommer trenden med ökande skador och störningar att fortsätta.

  Vi företräder LRF:s regionstyrelser i norra Sverige och de flesta av våra medlemmar både äger och kör snöskoter. LRF kommer att vara en god kraft för att möjliggöra utbyggnad av en skoterledsinfrastruktur, det vill säga ett utbyggt nät av både leder och friåkningsområden, för en hållbar snöskoterkörning.

  Men för att möjliggöra detta behövs en stark grund att stå på som hela utbyggnaden kan baseras på. Och den grunden är en ny terrängkörningslag som tydligt anger att snöskoterkörning på annans mark inte är tillåten utan överenskommelse med markägaren.

  Regeringen ber nu berörda och intresserade att tycka till om förslagen kring en ny terrängkörningslag, det vill säga utredningen är ute på remiss. Vi kommer att arbeta hårt för att få till lagändringar i frågan. Men för att det ska lyckas kommer det att behövas engagemang från många, som genom att dela med sig av sina erfarenheter förklarar för regeringen varför denna lagändring är nödvändig.

  Vi är långt ifrån ensamma om att efterfråga denna lagändring då vi har noterat att såväl sameintressen som naturskydds- och friluftsintressen engagerat sig i frågan. Det finns därför skäl att tro att en lagändring kan ske, men det kommer att krävas ett stort engagemang från markägarhåll.

  För er som är intresserade kommer vi att lägga ut texter och fakta här.

  Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten

  Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten

  Lars Ahlin, ordförande LRF Jämtland

  Gunilla Kjellson, ordförande LRF Västernorrland

  Anita Daniels, ordförande LRF Dalarna

  Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen