Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 1 december 2018

  SSFs uppgift är att ge odlarna ett högt potatispris

  Insatserna i Stärkelseföreningen hanteras på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Det skriver SSFs styrelse i ett svar på Anders Bengtssons debattartikel i ATL.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Sveriges stärkelseproducenter förening upa (SSF) har existerat som ekonomisk förening i över 90 år. Den bildades som en sluten förening.

  2003 tog man utifrån förändringar i lagstiftning ett stadgebeslut om att vara en öppen förening. Det hade samtidigt liten praktisk betydelse eftersom odlingen var reglerad med kvoter.

  Under dessa 90 år har det utvecklats en praxis om att leveransrätterna (andelarna) till SSF handlas på öppen marknad. Förutsättningen för denna möjlighet och prisbildningen har varit att det funnits ett givet antal leveransrätter.

  Vid stort odlingsintresse har leveransrätterna prissatts högt och vid lågt intresse lågt. Priserna var varierat från 1 500 – 2 000 kronor och ner till 0 kronor. Åren 2012–13 var odlingsintresset så begränsat att vi tvingades frysa leveransrätter.

  Den insatsbetalning som en gång gjorts till föreningen har sedan många år tillbaka varit 45 kronor. Den medlemsägda andelen av föreningens egna kapital har därmed varit ca 3 procent.

  Sedan 2012 är föreningen avreglerad och öppen. Systemet med handel med leveransrätter har levt kvar utan stöd av stadgarna. Fokus i föreningen har varit att höja potatispriset och skapa framtidstro för våra medlemmar i den associationsform som anges i Lagen om ekonomiska och kooperativa föreningar. Det har vi lyckats med.

  Vi är en öppen förening. Därmed försvinner taket på leveransrätter och som en konsekvens av det marknadsprissättningen av desamma. Föreningens ändamålsparagraf är tydlig, vi ska skapa förutsättningar för en lönsam stärkelsepotatisodling.

  Som i alla andra ekonomiska föreningar tillgodogör man sig värdet av föreningen som aktiv odlare. Är man intresserad av kapitalplacering får man söka sig andra finansiella instrument.

  Utförsäljning av betydande delar av koncernen skadar självklart vår betalningsförmåga. När man upphör att odla lämnar man föreningen med det insatskapital man en gång tillfört och fått sig emitterat, helt enligt intentionerna i Lagen om ekonomiska föreningar.

  För att samtidigt ge medlemmar som lämnar föreningen skälig del av föreningens värdeuppbyggnad föreslår styrelsen att vi genomför en insatsemission från 45 till 355 kronor. Det lyfter den medlemsägda andelen av egna kapitalet till cirka 30 procent vilket vid en jämförelse med andra föreningar är högt.

  SSF har förutsättningar att skapa en lönsam stärkelsepotatisodling för nuvarande och kommande generationer av odlare. Det är vår uppgift och den vill vi slå vakt om!

  Styrelsen för Sveriges Stärkelseproducenter, förening upa

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen