Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 31 januari 2017

  Skogsstyrelsen ifrågasätter inte äganderätten

  Skogsstyrelsen har full tillit till Sveriges skogsägare.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  LRF Mälardalen anser att Skogsstyrelsen och andra myndigheter som arbetar med skogen bryter mot FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna när det gäller vårt arbete med formellt skydd av skog (ATL 17/1). Vi vill därför tydliggöra några saker.

  Skogsstyrelsen ifrågasätter inte äganderätten. Vi har tillit till Sveriges skogsägare. Det har vi varit och är tydliga med. Sverige har ett skogsbruk som det finns all anledning att vara stolt över. Sedan kan mycket göras bättre, både när det gäller skogsproduktion och skogens miljövärden. Och tur är väl det, annars skulle skogsnäringen inte ha någon potential att fortsätta utvecklas!

  Vår personal har ofta att hantera mycket komplicerade ärenden och vi har återkommande kalibreringar inom olika områden för att vi ska arbeta rättssäkert och enhetligt.

  Vidare har skogsägare möjlighet att överklaga de beslut som vi fattar gällande biotopskyddsområden eller beslut kopplade till artskyddsförordningen. Vi ser positivt på när våra beslut prövas så att rättsläget kan tydliggöras när det är oklart. När det gäller nyckelbiotoper startar vi i februari en bred samverkansprocess med sektorn för att bland annat utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper.

  Avslutningsvis, Skogsstyrelsen välkomnar både synpunkter och diskussion kring hur vi på bästa sätt kan fullgöra vårt uppdrag från riksdag och regering. Men påståendet att myndigheten saknar respekt för mänskliga rättigheter verkar vara ett ogenomtänkt försök att starta en vulgärdebatt, i stället för att vi konstruktivt för diskussionen framåt.

  Herman Sundqvist

  Generaldirektör Skogsstyrelsen

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen