Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 19 september 2019

  ”Siffrorna om klövviltet är missvisande”

  Viltet ger höga intäkter, inte bara kostnader, skriver företrädare för Jägarnas riksförbund.

   Klövviltet orsakar skador på skogen.
  Klövviltet orsakar skador på skogen. FOTO: Anders Hofgren/TT

  Det råder inget tvivel om att kostnaderna för viltskador på den växande skogen är höga och med största sannolikhet kan räknas i flera miljarder. Att hitta en balans mellan foder och vilttillgång är en av de största utmaningar markägare och jägare har i dag. Tyvärr har debatten under många år snarare styrts av tro, tyckande och känslor än av ­fakta.

  Likväl som klövviltet betar på träden och därmed orsakar skador så tillför klövviltet även ­positiva ekonomiska värden i form av jaktarrenden, köttvärde och minskat röjningsbehov. Dessutom är jakt både kultur­utövande och förbättrar hälsa och välbefinnande.

  Att då enbart redovisa vilka kostnader som uppstår av klövviltet ger inte en rättvisande bild av situationen. Det är först när vi har summerat alla intäkter och kostnader som vi får en relevant siffra på kostnaden, ­alternativt intäkten, av klövviltsförekomsten regionalt och nationellt.

  Den huvudsakliga kritik vi framförde i vår tidigare debattartikel i ATL den 3 september handlar om att Äbin i praktiken tycks mäta kvalitetsskador hos träden, medan Skogsstyrelsen i sin rapport i huvudsak fokuserat på tillväxtförluster. Efter att ha läst Skogsstyrelsens svar är vi inte helt säkra på att bilden har klarnat över hur Äbins resultat kan användas för att beräkna dessa förluster.

  En nyckel till att vi ska uppnå en balans mellan foder och vilttillgång är att vi hittar ett sätt att räkna på som både jägare och markägare förstår och kan ställa upp på.

  Sannolikt har Skogsstyrelsen rätt i att det är tillväxtförlusterna som utgör den stora ekonomiska konsekvensen.

  Det är då viktigt att man på ett tydligt sätt kopplar de mätresultat som faktiskt finns över skadorna till de tillväxtförluster man använder som beräkningsgrund. Detta har man inte lyckats med i denna rapport.

  Klövviltet orsakar oundvikligen skador på skogen men de inbringar även höga intäkter. Dessa kostnader och intäkter bör i största möjliga mån objektivt mätas och ställas i relation till varandra på ett så förståeligt sätt som möjligt. Först då har vi en bra grund för att på ett konstruktivt sätt hitta praktiska lösningar.

  Solveig Larsson, ordförande Jägarnas riksförbund

  Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent Jägarnas riksförbund

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen