Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 2 september 2018

  Så stärker Centern lantbruket nästa mandatperiod

  ”Sveriges bönder behöver ett nytt politiskt ledarskap.”, skriver Centerpartiet på ATL Debatt.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Sommarens torka har skapat en förtroendeklyfta mellan politiker och det svenska lantbruket. Bönderna behöver samhällets stöd mer än någonsin men regeringen får inte fram det utlovade ekonomiska stödet och gårdar riskerar att slås ut. Centerpartiet vill bygga upp förtroendet på nytt mellan politiker och lantbrukare.

  Centerpartiet har alltid värnat det svenska lantbruket. Ett konkurrenskraftigt lantbruk är viktigt för en levande landsbygd, en stabil livsmedelsförsörjning och en god djurhälsa. Vi vill se mer av detta på och står bakom en offensiv livsmedelsstrategi för att öka produktionen på svenska gårdar.

  Livsmedelsförsörjningen handlar också om vår nationella säkerhet. I händelse av krig eller allvarliga störningar måste vi kunna försörja oss själva. Denna utveckling går i fel riktning. För bara 25 år sedan var Sverige i princip självförsörjande på baslivsmedel – i dag importerar vi hälften av alla livsmedel som konsumeras i landet.

  En stärkt livsmedelsproduktion betyder också fler jobb och bättre tillväxt på landsbygden. Centerpartiet vill utveckla svenska gårdars möjlighet till försäljning och driver frågan om att få sälja egenproducerade alkoholhaltiga drycker på gården. Det finns i dag också en majoritet i riksdagen för gårdsförsäljning av alkohol. Tyvärr har den nuvarande regeringen valt att inte lyssna på riksdagen i detta.

  För att övergripande stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk presenterade Centerpartiet en lantbrukssatsning där vi avsätter mer än fem miljarder kronor för att på kort och lång sikt stärka bönders ekonomi och förutsättningar att producera livsmedel.

  Vad svenska bönder behöver är lägre kostnader, konkurrenskraftiga villkor och minskat regelkrångel. Lantbrukets betydelse i samhället behöver lyftas fram.

  Men för ett konkurrenskraftigt lantbruk krävs ett nytt politiskt ledarskap. Sommarens dramatiska väder har satt fingret på en växande förtroendeklyfta mellan bönder och politiker.

  När krisen kommer ska lantbruket kunna lita på politiker och myndigheter. Detta har brustit och till exempel har de ekonomiska stöden dröjt.

  Det är uppenbart att myndigheterna inte har kapacitet att sköta utbetalningarna som det är tänkt. Jordbruksverket och länsstyrelserna är flaskhalsar vilket skapar förseningar, irritation och hotar enskilda gårdars existens. Tyvärr har nuvarande regering inte brytt sig om att ge myndigheterna de bästa verktygen för att komma tillrätta med problemen.

  Centerpartiets vill satsa på det svenska lantbruket, öka livsmedelproduktionen och stärka konkurrenskraften. Vi vill bygga upp förtroendet mellan bönderna och politikerna och satsa resurser på myndigheterna så att de kan sköta sina uppdrag. Centerpartiet vill se ett lantbruk som går framåt.

  Annie Lööf, partiordförande i Centerpartiet

   Annie Lööf
  Annie Lööf FOTO: Centerpartiet

  Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson i Centerpartiet

   Kristina Yngwe
  Kristina Yngwe FOTO: Centerpartiet

  Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson i Centerpartiet

   Eskil Erlandsson
  Eskil Erlandsson FOTO: Centerpartiet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen