Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 november 2019

  ”Företagsformen avgör inte framgången”

  Lantmännens bas – att vara ett bondeägt företag – kommer vi inte att ändra på, skriver Per Lindahl.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Cecilia Persson

  Nils-Bertil Offesson tar i sitt debattinlägg upp flera frågor som berör Lantmännen – i dåtid, nutid och framtid. Många av frågorna är just de teman som har diskuterats när Lantmännen hållit ägar­dialog och rådslag med medlemmarna.

  Under 2017 genomförde Lantmännen en sådan ägar­dialog som tydligt slog fast att Lantmännen ska vara ett ko­ope­rativt företag som ägs och styrs av aktiva svenska lant­brukare. Resultatet av ägar­dialogen blev ett viktigt inspel till uppdateringen av Lantmännens strategi och ledde också till en uppdatering av stadgarna.

  Lantmännen är en affärsdrivande verksamhet, där affären med medlemmarna som bedriver ett aktivt lantbruk ligger i fokus. En grundförutsättning inom en ekonomisk förening som Lantmännen är en ekonomisk relation mellan medlem och förening.

  Det har även tidigare funnits regler för minimiomsättning, men nu har stämman satt ett belopp för omsättningen på 10 000 kronor per år. Grundtanken med föreningen är att man som medlem ska vara både affärspartner och ägare. Meningen med föreningen är inte att vara en kapitalplacering.

  Den som har följt Lantmännen de senaste åren har kunnat se att både resultat och utdelning etablerat sig på en stabil och hög nivå. Det tycker jag ­visar att den kooperativa företagsformen har alla förutsättningar att vara lika framgångsrik och effektiv som ett aktie­bolag. Vi har i dag en stark ekonomisk bas och en hög soliditet.

  Svenska lantbrukare har genom den kooperativa modellen kunnat dra nytta av både internationella företagsinvesteringar, stora satsningar på FoU, innovation och långsiktiga investeringar i produktutveckling. Här har den kooperativa företagsformen, inte minst tack vare långsiktigheten, inte varit ett hinder – snarare en möjlighet.

  Att det finns ett stort engagemang och en stark känsla för Lantmännen, både bland aktiva lantbrukare och bland dem som har lämnat jordbruket, ser vi som en styrka. I en omvärld med snabba förändringar och stora utmaningar krävs anpassning och förmåga att våga förändra. Där håller jag helt med Nils-Bertil Offesson. Men basen – att vara ett bondeägt företag som bidrar till lönsamhet och utveckling av det svenska lantbruket – den kommer vi ­inte att ändra!

  Per Lindahl, ordförande Lantmännen

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen