Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 14 juli 2019

  Skogsstyrelsen måste ta större ansvar för nyckelbiotoperna

  Vi delar Skogsstyrelsens bedömning att det finns ett stort behov av ökad kunskap om skogar med höga naturvärden, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen, WWF och Birdlife Sverige.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Shutterstock/TT

  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver i ATL att våra organisationer förvränger bilden av vad de höjda kraven för nyckelbiotoper innebär i nordvästra Sverige. Vår kritik står fast. Ingen har påpekat att våra faktauppgifter är fel.

  Herman Sundqvist undviker samtidigt den besvärande nyheten att de senaste 18 åren har cirka 3 000 hektar nyckelbiotoper avverkats varje år i denna landsdel. Inte heller tar han upp otydligheten som de nya kraven kommer att innebära för markägarna.

  Skogsstyrelsen är skyldig att följa regeringens instruktioner (SFS2009:1393) och ska verka för att miljökvalitetsmålet Levande skogar nås. Att målet inte bedöms som möjligt att nå beror framför allt på förlust av livsmiljöer för känsliga arter, samt fragmentering av skogar med mycket lång kontinuitet, som skogarna i nordvästra Sverige. Nyckelbiotoperna är hotspots för rödlistade och hotade arter och har, oavsett var de ligger, stor betydelse för möjligheterna att nå Levande skogar.

  Vi delar därför Skogsstyrelsens bedömning att det finns ett stort behov av ökad kunskap om skogar med höga naturvärden.

  Att 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats i nordvästra Sverige sedan år 2000 är djupt bekymrande. Vi vill föra en konstruktiv dialog om hur dessa naturvärden kan bevaras. Vi vill också att tillämpningen av Miljöbalkens samrådsbestämmelser ska ske på ett tydligt och förutsägbart sätt och att ersättning för förlorade inkomster säkras i linje med den nationella strategin för skydd av skog.

  Skogsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet och skyldig att förelägga eller ge råd om åtgärder för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön om en markägare vill avverka en nyckelbiotop – oavsett om denna är registrerad eller inte.

  Att skogsägare frivilligt väljer att ansluta sig till certifieringsregler för att nyckelbiotoper ska bevaras är en annan sak. Skogsstyrelsens generaldirektör borde se det som en del av sektorsansvaret i stället för ett problem.

  Sundqvist hänvisar till att Skogsstyrelsens ändrade krav för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är en följd av ett regeringsuppdrag. I uppdraget står mycket riktigt att hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna ska tas, men ingenting om att andelen nyckelbiotoper måste minska i nordvästra Sverige. Den nya nivån för bedömning där riskerar att skapa ytterligare otydlighet och oförutsägbarhet i myndighetens tillsynsarbete och lagstiftningens tillämpning.

  För att miljökvalitetsmålet Levande skogar ska nås krävs i stället att myndigheten systematiskt arbetar med att bevara nyckelbiotoperna och deras naturvärden. Räta ut de frågetecken som finns om bland annat naturhänsyn, tydlighet i lagstiftningens tillämpning samt ekonomisk kompensation till skogsägarna, i stället för att underminera betydelsen av nyckelbiotoperna i nordvästra Sverige.

  Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

  Peter Westman, biträdande generalsekreterare , Världsnaturfonden WWF

  Lotta Berg, ordförande, Birdlife Sverige

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen