Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 22 november 2018

  Offensivt klimatarbete i Yara

  Steg för steg minskar kvävegödselns klimatpåverkan, skriver Mogens Erlingson på Yara Crop Nutrition Nordic, i ett svar på en tidigare debattartikel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Arkivbild.
  Arkivbild. FOTO: Trons / TT

  I sin ledare i ATL den 20 oktober önskar Tord Karlsson att gödselindustrin vore mer offensiv i klimatarbetet. Klimatförändringar är en global utmaning och ett allvarligt hot mot jordbrukets produktivitet. Yara är en ledande producent av växtnäring och vi är ledande när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser från produktionen och lösningar för klimatsmart odling.

  Jordbruk står för cirka 25 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Cirka hälften kommer från ändrad markanvändning, till exempel uppodling av regnskog.

  Så för att försörja en växande världsbefolkning måste vi skörda mer på den areal vi redan i dag odlar. Förutom mat måste jordbruket producera foder, fiber och bioenergi för att bidra i omställningen till fossilfritt.

  Jordbruk är en del av problemet, men jordbruk är också en del av lösningen. Fotosyntesen är fantastisk, den binder med hjälp av solens energi kol i växterna. Växtnäring är avgörande för att bygga en stor solfångaryta, för att binda in mycket kol per hektar, för en klimateffektiv produktion.

  Produktion av kvävegödselmedel i form av ammoniumnitrat (AN), som är dominerande kväve i Sverige, sker i steg. Med hjälp av energi utvinns luftens kväve och ammoniak produceras, därefter produceras salpetersyra.

  Ammoniakproduktionen är energiintensiv och naturgas är energikälla, denna produktion ger utsläpp av koldioxid. I salpetersyraproduktionen bildas lustgas, en växthusgas som är 296 gånger mera potent än koldioxid.

  Yara har utvecklat katalytisk rening av lustgas och denna är i dag installerad på våra fabriker. Cirka 90 procent av lustgasen omvandlas till naturlig kvävgas. Ingen rening ger ett utsläpp på 7,7 kilo CO2-ekvivalenter per kilo kväve. Med rening halveras detta till 3,7 kilo. För den gödsel Yara säljer i Sverige innebär detta att vi minskat utsläppen med 500 000 ton koldioxid.

  För att minska klimatavtrycket från ammoniakproduktionen arbetar Yara med två huvudspår. Kontinuerlig förbättring med naturgas som energikälla är det ena. 2017 använde Yaras fabriker 6,1 procent mindre energi än genomsnittet i branschen. För att bli ännu bättre driver vi ”The Plant of the Future”. Framtidens fabrik ska genom innovation lyfta till en ny nivå.

  I projektet ”Green Nitrates Plattform” är målet att producera grönt kväve baserad på vätgas från grön energi genom elektrolys. Grön energi kan vara sol- och vindenergi.

  Men det krävs intensiv utveckling och stora förbättringar från dagens teknik. Pilotanläggningar kommer troligen att finnas inom några få år. Men utvecklingen måste gå i takt med marknaden. Hur mycket mer kan marknaden betala för grön gödsel? Går det att få ut ett merpris för maten? Vilka regler gäller för produktion utanför EU?

  Utsläppen av växthusgaser i fält är i dag större än från produktionen. Yara kommer att fortsätta att arbeta för lantbruk med högre skördar och mindre klimatavtryck. Ökad kväveeffektivitet med hjälp av precisionsodling är ett fokusområde.

  Yaras affärside är: Responsibly feed the world and protect the planet. Vårt ultimata mål är att producera växtnäring med noll utsläpp.

  Mogens Erlingson

  Affärsutveckling, Yara Crop Nutrition Nordic

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen