Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 14 augusti

  Oacceptabel myndighetsutövning från Livsmedelsverket

  Den orimligt höjda avgiften är ett hårt slag under bältet och direkt kontraproduktiv, skriver Karin Ånöstam.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Sven-Erik Bucht presenterade regeringens livsmedelsstrategi i Rosenbad.
  Sven-Erik Bucht presenterade regeringens livsmedelsstrategi i Rosenbad. FOTO: Johanna Norin

  Livsmedelsverket har höjt kontrollavgiften med 40 procent i år utan föregående information till alla livsmedelsföretag. Dessa myndighetsfasoner gjorde mig ordentligt upprörd när jag läste en artikel på nyhetssajten helahälsingland.se om Järvsö Gårdsmjölk och Forsa Gårdsmejeris drabbade verksamheter i Hälsingland.

  2017 antogs Sveriges livsmedelsstrategi. En unik och mycket välkommen strategi med syfte att ge så bra förutsättningar som möjligt för livsmedelsföretagande och att utveckla svenska mervärden som god miljö, gott djurskydd, öppna landskap.

  Ett mål är att genom ändamålsenliga skatter och avgifter stärka konkurrenskraften och lönsamheten i livsmedelsproducerande företag.

  Den orimligt höjda avgiften är ett hårt slag under bältet och direkt kontraproduktiv. Om Livsmedelsverket är en part i en hållbar livsmedelskedja så har regeringen här en felande länk som måste åtgärdas.

  Livsmedelsverket har tydligen organiserat om i sin struktur och enligt chefen för kontrollverksamheten tvingas de nu ta ut full täckning för sina kostnader gällande kontroller på alla livsmedelsföretag utom slakterier och vilthanteringsanläggningar som enligt nyhetssajten subventioneras av staten med över 100 miljoner kronor för att hålla nere avgifterna.

  Myndigheten har utifrån sina egna ekonomiska intressen kommit fram till att de behöver minst 18 920 kronor per år och kontrollerad enhet och då blir det 11 timmar à 1 720 kronor för de minsta företagen. Oavsett om kontrollen bara tar en timme eller uteblir helt. Det är så galet så man tappar hakan.

  Antingen har tjänstemännen på denna myndighet alldeles för höga löner eller så är de för många?

  Kontrollerna är nödvändiga och görs för att vi som konsumenter ska känna oss trygga med vår mat och de ska därför självklart helt och hållet bekostas av offentliga medel.

  Under tiden som regeringen kommer till insikt och fattar beslut om avgiftsfria kontroller så måste samma förutsättningar -råda för alla livsmedelsföretag, både stora och små, med tanke på rättviseaspekter, jämlikhet och att konkurrens kan ske på lika villkor.

  Vi på föreningen MatVärden känner stolthet över de livsmedelsföretag som lägger massor av timmar och kärlek i sina verksamheter för att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion för framtiden

  Mat är inte bara gott – det är livsviktigt.

  Karin Ånöstam

  Ordförande i föreningen MatVärden Gävleborg

  SVAR DIREKT: ”Därför höjs timtaxan”

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen