Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 1 december 2018

  Stärkelseföreningen missgynnar gamla medlemmar

  Föreningens stadgeförslag måste ändras eftersom det innebär att alla nuvarande andelsägare förlorar minst 400 kronor per andel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Anders Bengtsson i Kiaby. Foto: privat.
  Anders Bengtsson i Kiaby. Foto: privat.

  Styrelse och företagsledning i Stärkelseföreningen är på väg att sjösätta ”stadgeändringar” som innebär en stor värdeöverföring från nuvarande andelsägare till nya. Ändringarna sägs vara nödvändiga beroende på den nya Lagen om ekonomiska föreningar.

  Inget kunde vara mer fel! Tvärtom står det i lagrådsremissen till den nya lagen att ”kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen”. Vidare är omvandlingen till en mer öppen förening inget skäl att ge nya medlemmar extremt förmånliga ekonomiska villkor på bekostnad av de ursprungliga.

  I dag är värdet per andel minst cirka 800 kronor. Vi vet detta eftersom (1) transaktioner av andelar de senaste åren har varit i intervallen 800-1 000 kronor. Vi vet också detta eftersom (2) eget kapital per andel i den slutna föreningen är 1400 kronor och med en generös rabatt på över 40 procent av eget kapital blir detta 800 kronor. Slutligen vet vi detta eftersom (3) ekonomichefen uppskattade att om alla tillgångar säljs och skulder betalas blir det cirka 1 000 kronor över till varje andel.

  Genomförs styrelsens förslag blir värdet per andel 400 kronor. Styrelsen vill sälja oändligt många nya andelar för 400. Över en natt innebär detta att det tidigare marknadsvärdet för andelar går ned från 800 till 400. Vidare ska enligt förslaget icke aktiva odlares andelar tvångsinlösas till ett pris av 400 kronor per andel.

  Så får det inte gå till enligt Lagen om ekonomiska föreningar. Där står det i kapitel 6, 38 §: ”Föreningsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem”.

  På framför allt ägarmötet i Kristianstadkretsen mötte förslaget kraftiga protester. Underlaget som presenterats inför och under mötet är totalt undermåligt. Det rör ägandet av 550 miljoner kronor och underlaget består av tre sidor med osammanhängande text där odling, ägande och stadgar blandas.

  Allt ovan tänker styrelsen sig att avhandla på kretsmötet under punkten ”Stadgeändring” sist på dagordningen och precis före föreningens årliga julbord. Det är nonchalant mot oss ägare!

  Den enda rimliga vägen framåt för vår förening är att (1) ändra förslaget så att nuvarande medlemmar kompenseras för sitt ägande när nya kommer in och (2) att bereda ärendet riktigt så att vi medlemmar har möjlighet att ta ett informerat beslut.

  Genom att sälja Lyckeby Culinar AB kan nuvarande ägare kompenseras. En lyckad försäljning innebär att varje andelsägare får i storleksordningen 1 000 kr kontant per andel. Föreningens kärnverksamhet är stärkelse, inte kryddor. Nya odlare slipper köpa in sig i ett kryddföretag. Bra för alla!

  Beslut fattas i fullmäktige i januari 2019. Vill vi som andelsägare inte förlora 400 kronor per andel måste vi på kretsmötena i december rösta in personer i fullmäktige som vill ändra styrelsens förslag.

  Anders Bengtsson

  Kiaby

  Läs styrelsens svar här.

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen