Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 17 januari 2017

  Naturturism är en viktig del av gymnasieutbildningen

  Besöksnäringen i allmänhet och naturturismen i synnerhet är branscher som växer och är viktiga för hela Sverige. För att de ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi ha utbildningar som möter behoven av kompetens på rätt sätt.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  I en debattartikel i ATL den 16 december ger företrädare för Alliansen sin syn på frågan. Även om vi inte är överens om allt, välkomnar vi att det tycks finnas samsyn med de borgerliga partierna om vikten av att säkra kompetensförsörjningen inom naturturism. Sedan dag ett har regeringen prioriterat att höja statusen på yrkesprogrammen och naturbruksgymnasierna, en viktig del för att företagare i hela Sverige ska kunna hitta skickliga medarbetare med rätt kunskaper.

  Yrkesprogrammen behöver stärkas och utvecklas. Fler elever ska vilja söka ett yrkesprogram och utbildningarna behöver i ännu högre utsträckning kopplas till arbetslivet och arbetsmarknadens behov. Alla gymnasieutbildningar ska också ha sin utgångspunkt i en bred och gemensam kunskapsbas som ger behörighet till högskolan. Elever från naturbruksgymnasier ska vara eftertraktade såväl på arbetsmarknaden som vid våra lärosäten.

  Naturturismen utvecklas kontinuerligt, därför är det också bra att en översyn har gjorts angående naturbruksgymnasiernas inriktningar, för att säkerställa att samtliga inriktningar får den yrkeskaraktär som examensmålen avser. En annan utgångspunkt är att de huvudmän som tillhandahåller vissa naturbruksutbildningar inte ska överkompenseras för sina kostnader – resursfördelningen ska vara rättvis. Skolverket föreslår också att inte införa en sjätte inriktning för naturturism.

  Vi vet att de redovisningar som gjorts av Skolverket har skapat oro inom branschen, hos naturbruksskolorna och bland eleverna. Denna oro tar vi på stort allvar.

  Den gymnasieutredning som nyligen presenterades föreslår en rad förslag för att stärka yrkesprogrammen. Utredningens slutsatser är viktiga i ett fortsatt arbete med att se till att gymnasieskolan utbildar för framtidens kompetensförsörjningsbehov.

  I det arbetet kommer vi givetvis arbeta för att naturbruksgymnasiernas koppling till arbetsmarknaden fortsatt stärks. Tiden för ryckighet är över, därför vill vi vara tydliga i vårt besked om att alla eventuella förändringar av gymnasieskolan ska ske på ett samlat sätt utifrån ett helhetsperspektiv.

  Vi vill tillsammans med branschen fortsätta arbetet med att skapa en gymnasieskola för alla, höja attraktiviteten för yrkesprogrammen och naturbruksgymnasierna och få fler elever att välja dessa utbildningar. Vi kommer i det fortsatta arbetet med gymnasieutredningens betänkande att betona den stora nytta för Sverige som naturturismen ger och hur vi på bästa möjliga sätt ser till att denna gröna bransch kan växa i hela landet.

  Lena Hallengren, ordförande riksdagens utbildningsutskott (S)

  Elisabet Knutsson, ledamot i riksdagens utbildningsutskott (MP)

  Caroline Helmersson Olsson, ledamot i riksdagens utbildningsutskott (S)

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen