Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 31 augusti

  Myndighetskrångel försvårar tillväxt

  Sveriges utveckling hämmas av allt fler tidskrävande och dyra tillstånd. Vanliga människors möjlighet att hävda sig gentemot myndigheter är i det närmaste obefintlig, skriver Hans Andersson.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Regler, bestämmelser och avgifter bromsar Sveriges utveckling anser Hans Andersson.
  Regler, bestämmelser och avgifter bromsar Sveriges utveckling anser Hans Andersson.

  Jag är bekymrad över utvecklingen i vårt land Sverige som går åt alldeles fel håll. Det är hög tid att lägga om kursen.

  Det var inte så länge sedan Sverige var ett fattigt land. Under senare delen av 1800- och början av 1900-talet emigrerade/flydde många till Amerika. De blev invandrare i ett annat land. Men samtidigt hände det något. En medvetenhet som resulterade i en föreningsrörelse av inte tidigare skådat slag. Det var frikyrko-, arbetar- och nykterhetsrörelserna. Det fanns en vilja till förändring.

  Sverige kom att stå utanför två världskrig som skördade en stor mängd människoliv och skapade ödeläggelse av enorm omfattning. Efter andra världskrigets slut hade Sverige ett enastående utgångsläge. Vi passade också på att ”importera” invandrare som hjälpte till att bygga upp vårt välstånd. 1950- och 1960-talen var en gyllene tidsperiod, med tillväxt och framtidstro. Utvecklingen inom välfärden blomstrade.

  Men sedan har det hänt mycket som tyvärr bromsar utvecklingen. Sverige befinner sig i utförsbacke.

  Den politiska utvecklingen, med ökande antal statsråd och departement. Samt inte minst Myndighetssverige. Det första som omedelbart behöver återinföras är tjänstemannaansvar.

  I dag kan tjänstemän göra i stort sett vad som helst utan att riskera något. Riksdagen har fattat beslut om att detta ska återinföras men regeringen dröjer med att lägga en proposition!

  Regeringsmakten är viktig därför att den medför möjligheten att skapa nya myndigheter och tillsätta chefer med ”rätt” ideologi. Chefer som i sin tur tillsätter chefer under sig och bildar en organisation. Detta har blivit viktigare än medborgarnas bästa. Myndigheterna ska verkställa riksdagens beslut men inte sällan gör de tolkningar vilka bättre passar den egna agendan.

  Rättssäkerheten och den vanliga människans möjlighet att hävda sig gentemot myndigheter är i det närmaste obefintlig. Detta gäller allt från riksnivån till den kommunala. Beslut överklagas och utreds antingen av myndigheten själv eller av närstående myndighet med väntat resultat.

  Det återstår då för den lilla människan att gå till domstol. Men vem har råd med detta? Att med egna skattade medel göra detta är omöjligt. Myndigheten har däremot resurser att med skattemedel, våra pengar, driva en process.

  Det krävs mer tillstånd för allt som ska göras och dessa kostar mer och mer samt tar också orimlig tid. Utvecklingen hämmas!

  Det finns många små företag och en hel del stora. Men där­emellan är det färre. Det är väldigt svårt, krångligt och kostsamt för det lilla företaget att växa. Regler, bestämmelser och avgifter som försvårar utveckling och tillväxt.

  Det läggs hur mycket resurser som helst på vissa ärenden, vilka kostar oss skattebetalare enorma summor. Prioriteringarna styrs inte sällan av pre­stige. Samtidigt finns det inga pengar till den välfärd och samhällsservice vi behöver. Samhället utarmas! Vi har aldrig haft så gott om pengar, ändå finns det inga till det viktigaste.

  Hans Andersson

  Frilansskribent Ringarum

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen