Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 12 oktober 2018

  Minerallagen är en relik

  Markägarens ställning måste stärkas i en ny minerallag, skriver Anders Rolfsson, LRF Skåne.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Minerallagen är gammal relik från 1500-talet då brytning av mineraler var en avgörande faktor för Sveriges ekonomi och för Sveriges möjligheter att föra krig. Det är dags att den i grund och botten ses över.

  Bergsstaten ska, enligt gällande lagstiftning, bevilja i stort sett alla undersökningstillstånd. LRF Skåne anser att det passar illa med våra moderna lagar där miljö, kulturella värden, skydd av jord- och skogsmark och fri konkurrens är viktiga delar av den svenska lagstiftningen.

  Gruvindustrin är inte, och kommer aldrig att vara, viktig för Skånes näringsliv. Det är det i stället produktivt jord- och skogsbruk, naturen, turism och andra näringar som gynnar vårt landskap ekonomiskt. När Bergsstaten ska tolka intentionen i minerallagen måste hänsyn till lokala förhållanden tas.

  De ansökningar om undersökningsområden som har lämnats in till Bergsstaten rör Österlen, i kärnan av Skåne, i ett kulturlandskap som brukats i årtusenden. Chansen är sannolik liten för de företag som ansökt om undersökningstillstånd att få bryta mineraler inom berörda områden.

  Möjlighet till öppen gruvdrift i Österlen måste ses som obefintlig. LRF Skåne är övertygat om att både Länsstyrelsen i Skåne, berörda kommuner samt markägare kommer att motsäga sig detta. Är det då ens lönt att ge dem ett undersökningstillstånd?

  De aktuella områdena är belägna på några av landets bästa åker- och betesmarker. Mot bakgrund av den beslutade livsmedelsstrategin finns det i dagsläget ytterligare skäl att se över lagstiftningen så att intresset att leta och bryta mineral också på ett bättre sätt vägs mot bland annat intresset att producera livsmedel och hållbar energi.

  Miljöbalken kapitel 3, paragraf 4, säger att skydd av åkermark är av nationellt intresse och produktionsskogsbruket ska skyddas om det inte finns ett allmänt intresse för annan verksamhet. Gruvbrytning i Österlen kan inte ses som ett allmänt intresse utan ett enskilt intresse för ansökande företag.

  LRF Skåne anser att politiker och myndigheter måste se över Minerallagen och ge Bergsstaten i uppdrag att, innan tillstånd för undersökningstillstånd ges, även beakta om det finns möjligheter att brytningskoncession kommer att ges enligt andra gällande lagar.

  Vi kräver att Minerallagen måste anpassas till annan lagstiftning och att den förändras så att markägarens ställning stärks när det gäller undersökningstillstånd, prospektering och gruvbrytning.

  Anders Rolfsson

  Ledamot i LRF Skånes styrelse

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen