Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 7 maj 2019

  Moderaterna vill stärka jordbrukets konkurrenskraft

  Moderaterna står för en politik som ger lantbrukare i såväl Sverige som resten av EU rätt förutsättningar att bruka sin mark och sin skog. Vi vill stärka konkurrenskraften för landsbygden, och skapa möjligheter för en ökad livsmedelsproduktion och ett fortsatt aktivt svenskt skogsbruk.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Christofer Fjellner (M) och Jessica Polfjärd (M) kandiderar båda i EU-valet.
  Christofer Fjellner (M) och Jessica Polfjärd (M) kandiderar båda i EU-valet. FOTO: Ann Lindén och Riksdagen

  Sveriges jordbrukare producerar på ett hållbart sätt mat av högsta kvalitet och med världens förmodligen striktaste djurskydd. Men våra jordbrukare måste få det enklare att konkurrera med sina motsvarigheter i EU och globalt.

  Det innebär att jordbruket behöver lägre kostnader och färre regler. De regler som finns på EU-nivå måste efterlevas av alla, inte minst när det gäller djurtransporter och användningen av antibiotika i djur. Andra länder ska inte få åka snålskjuts på svenska ansträngningar.

  Ett effektivt jordbruk är klimatsmart. Vi måste därför producera mer mat med färre insatser. Då behövs grödor som innehåller mer näring, är mer motståndskraftiga mot skadeangrepp och klarar extremväder bättre.

  Sverige har en tradition av att snabbt ta till sig nya innovationer. Moderaterna vill uppdatera regelverket så att nya innovationer inom växtförädling, oavsett om det är GMO eller så kallad genomeditering och den svenska innovationen Crispr/cas9, faktiskt kan tillämpas i jordbruket.

  På samma sätt ska användningen av växtskyddsmedel och inte minst glyfosat utgå ifrån vetenskapliga bedömningar, snarare än känsloargument från politiker med begränsade fackkunskaper.

  Sverige har mest skog i hela EU. Det är en fantastisk resurs. Både för ekonomin och klimatet. Skogen är en del av den svenska kulturen och den svenska självbilden. Skogen är också en viktig pusselbit i klimatarbetet. Sverige har tack vare vår historia en unik kunskap om skogen och erfarenhet av ett aktivt skogsbruk i över 100 år. Den ska vi dra nytta av för att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade och köra bilar och flygplan på biobränsle.

  Men det svenska sättet att bruka vår skog hotas från tid till annan. Fastän det ofta är bra att ha ett gemensamt regelverk i EU i stället för 28 nationella finns det risker med detta.

  Moderaterna har tagit strid för och kommer fortsätta att ta strid för Sveriges skogsbruk och vår rätt att bestämma över skogen. Vi vill öka skogsproduktionen och byta ut större volymer fossilbaserade produkter mot biobaserade.

  Avslutningsvis vill vi moderater se framåtsyftande satsningar inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken som hjälper jordbrukare att fortbilda sig och dra största möjliga nytta av digitaliseringen.

  Även om svenskt jordbruk är världsledande kan det alltid få hjälp att bli bättre. Det är en självklarhet att utbetalningarna av jordbruksstödet från EU ska göras i tid. Jordbruksverkets sena utbetalningar är oacceptabla och försätter många jordbrukare i en svår sits.

  Moderaterna vill ha en lantbrukspolitik som placerar människan i centrum och skapar förutsättningar för en levande landsbygd med en effektiv livsmedelsproduktion och ett fortsatt svenskt hållbart skogsbruk. Det tjänar också klimatet och miljön på.

  Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker

  Jessica Polfjärd (M), toppkandidat till Europaparlamentet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen