Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 11 januari 2019

  Liberalerna har fel om unga bönder

  Äntligen har Liberalerna fått upp ögonen för vår bransch! Vi som företräder ”bondeyrket”, eller de gröna näringarna, välkomnar LUF Västs inlägg i debatten i ATL den 21 december. Däremot måste vi förtydliga ett par saker rörande ”bonderiet” och framtiden för branschen.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   En mjölkrobot kostar runt en miljon kronor att köpa - och den stora kapitalinsatsen som krävs för att ta över en gård är en av anledningarna till att ett särskilt stöd riktat till unga företagare behövs, menar artikelförfattarna.
  En mjölkrobot kostar runt en miljon kronor att köpa - och den stora kapitalinsatsen som krävs för att ta över en gård är en av anledningarna till att ett särskilt stöd riktat till unga företagare behövs, menar artikelförfattarna. FOTO: Börge Nilsson

  LUF skriver om den stigande åldern för lantbrukare i Europa. Dock är det inte helt rätt att dra slutsatsen att det är attraktionskraften som saknas i form av teknisk innovation och modernisering. Det handlar till stor del om lönsamheten och tillgången till kapital som hindrar för den unga lantbrukaren.

  En mjölkrobot, som debattörerna lyfter som ett exempel på automation, kostar runt en miljon kronor att köpa. Enligt en undersökning som LRF Ungdomen och Länsförsäkringar Skåne gjorde i juni i år uppskattar man att det behövs en kapitalinsats på mellan två och fem miljoner kronor för att ta över en gård.

  Budgeten för hela EU är relativt liten om en jämför med LUF:s förslag om att höja försvarsanslaget till 2 procent av BNP. EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Cap, förser Europa med livsmedel och den premierar den utveckling som debattörerna menar att den hindrar eller “lägger en blöt filt över”. I kris måste medborgarna garanteras mat och energi. Det är grundtanken med Cap.

  Till detta läggs ett särskilt stöd riktat till unga företagare. Som nämnt är jordbruk är en kapitalintensiv bransch, där det krävs stora investeringar för att i huvud taget få igång en produktion. De första fem åren är enligt kommissionen och medlemsländerna de känsligaste och därför finns tillägget i nuvarande Cap.

  Det har alltså ingenting att göra med attraktionskraften till näringen, utan är en praktisk förutsättning för ett hållbart jordbruk. Ingen ung företagare går in i branschen för att stöden är höga eller för att de fostras till bidragstagare.

  Att antyda detta är rent förolämpande mot våra engagerade medlemmar varav många är just ingenjörer, agronomer, entreprenörer och företagare. Den nya budgeten håller på att arbetas fram i EU, där pågår diskussioner kring hur stöden ska utformas. LUF Väst delar här vår inställning att en mer aktiv utveckling ska premieras ytterligare. Det är bra. Samtidigt måste man väga detta gentemot de regler som finns i dag.

  En uttalad ambition från kommissionens sida är att förenkla byråkratin och satsa på ännu mer anpassning mot ett hållbart jordbruk. Vår grundförutsättning för att lyckas är en marknad och en politik som förstår och premierar detta. Vi hoppas att LUF Väst är med oss på den resan och ser den kompetens vi unga i det gröna näringslivet besitter och utformar politiken därefter.

  Vi önskar att EU-stöden inte behövdes. Tills dess att omvärlden, alla samtidigt, slutar med att “subventionera” jordbruk, är de det verktyg vi har, där konsumenten får ett lågt pris i butiken och producenten eller ”bonden” får ersättning för utförd tjänst med de höga krav samhället ställt.

  Emilia Astrenius Widerström, Ordförande LRF Ungdomen och djurskötare

  Anton Öhrlund, ledamot LRF Ungdomen, student Samhällsvetarprogrammet, Umeå Universitet

  Emma-Klara Arnell, Ledamot LRF Ungdomen Sjuhärad

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen