Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 9 oktober 2019

  ”Licensområdena har inte följt reglerna – trots påminnelser”

  Att slutrapportera jaktresultatet är en av de få saker licensområdet måste göra, skriver Johan Larsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland i en replik.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Vi har nu i tre år informerat om vikten av att rapportera i tid för att inte riskera att bli utan tilldelning efterföljande jaktår, påpekar skribenten.
  Vi har nu i tre år informerat om vikten av att rapportera i tid för att inte riskera att bli utan tilldelning efterföljande jaktår, påpekar skribenten. FOTO: Björn Forenius

  Johan Gradén hävdar att älgförvaltningen är i kaos i Västra Götaland. Att vi nollat tilldelningen i 49 licensområden är ett exempel, menar han.

  Det finns få villkor som ett licensområde för älgjakt måste följa. Slutrapportering av jaktresultatet inom lagstadgad tid (alltså 14 dagar efter avslutad jakt) är ett.

  Vi har nu i tre år informerat förvaltningsgrupper och företrädare för licensområden om vikten av att rapportera i tid för att inte riskera att bli utan tilldelning efterföljande jaktår. Vi har både informerat vid möten och i tilldelningsbesluten.

  I år skulle jakten vara slutrapporterad den 14 mars. Vi förlängde tiden med tre dagar eftersom vi vet att många slutrapporterar sista dagen. Trots detta har 49 licensområden inte slutrapporterat.

  Administrationen av älgjakten bekostas av jägarna genom fällavgifter. Länsstyrelsen ska inte behöva lägga tid på att påminna extra om lagstadgade och välkända regler. Vi har fått domstolsstöd för vår hantering.

  Vi är medvetna om att det i enskilda fall kan bli svårt för kringliggande jaktområden att skjuta alla älgar som ska fällas enligt förvaltningsplanen. Men älgskötselområden har möjlighet att under ett år frångå sin planerade avskjutning om så krävs för att kompensera minskad avskjutning i närområdet.

  Licenstilldelningen har ingen direkt koppling till äganderätten, utan till jakträtten. Oavsett om det är markägaren själv eller någon annan som har jakträtten så är det jakträttshavarens ansvar att följa villkoren i tilldelningsbeslutet.

  Länsstyrelsen arbetar med betesskadeproblematiken, bland annat via Mera tall-projektet och genom att granska älgförvaltnings- och skötselplaner. Vi strävar givetvis efter en älgstam i balans med fodertillgången. Samverkan mellan markägare och jägare är oumbärlig för att det ska lyckas.

  Vi har i år övergått till ett nytt kartstöd för våra älgjaktsområden. Därför har vi initierat en kvalitetssäkringsprocess. Vi skickar ut nya registreringsbeslut med digitalt beräknad landareal baserad på Lantmäteriets kartskikt.

  Vi skickar också ut karta och fastighetsförteckning till varje jaktområde för granskning, och rättar sedan eventuella felaktigheter kostnadsfritt. Responsen visar att underlagen är uppskattade.

  Vår hemsida uppdateras löpande. När protokollen från viltförvaltningsdelegationens möten är justerade ska de läggas ut. Men, ja … vi skulle givetvis kunna uppdatera sidan snabbare i vissa fall. Det tar vi med oss framåt.

  Johan Larsson

  Viltenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen