Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 29 februari

  Låt inte EU sätta käppar i hjulet för svenskt skogsbruk

  Det är tyvärr få andra länder som har förståelse för det svenska skogsbruket, skriver europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Signalerna om att vilja riva upp LULUCF är oroande, menar skribenten.
  Signalerna om att vilja riva upp LULUCF är oroande, menar skribenten. FOTO: TT

  I Sverige är skogen en del av vår identitet och vår enskilt största netto­exportör. Den skapar jobb, skatte­intäkter och utgör en väsentlig del av vår handel med omvärlden. Samtidigt är skogen ovärderlig i klimatarbetet.

  När vi nu går in i ett läge där såväl skogen som skogs­industriernas förutsättningar återigen hotas kommer Moderaterna fortsatt att ta strid för den svenska skogen och stå upp emot att EU ska få ökad makt över den.

  Hur vi ska minska utsläppen och lösa klimatutmaningen står högt på den politiska agendan, både nationellt och på EU-nivå. Tiden är knapp och mycket behöver göras på alla områden. För svensk del har vi en stor tillgång i skogen, och det är viktigt att vi nu utnyttjar dess resurser till fullo i omställningen. Exempel­vis är den ett betydelse­fullt verktyg på vägen till ett fossilfritt samhälle genom övergången till mer biobaserade produkter och drivmedel.

  Politiken måste nu skapa bättre förutsättningar för omställningen och inte låta politiska mål och styrmedel sätta käppar i hjulet för skogs­industrin. Det är viktigt för både svensk ekonomi och inte minst klimatet.

  EU-kommissionen presenterade nyligen sitt stora klimat- och miljöprojekt för kommande mandatperiod, den gröna given. Initiativet är tänkt att ta ett samlat grepp på klimat- och miljöpolitiken på EU-nivå. I och med detta kommer ny lagstiftning att presenteras och gammal ses över. Officiellt är skogs­frågor nationella frågor, men det finns undantag där europeisk lag­stiftning berör skogen och skogsindustriernas förut­sättningar att bruka skogen.

  Lagstiftningen som reglerar utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, LULUCF, berör i allra högsta grad skogen och kommer att ses över inom kort. Därtill kommer en ny skogsstrategi och en strategi för biologisk mångfald att tas fram. Även om strategierna inte är bindande kommer de att påverka skogsindustrin. Det är därför viktigt att vi lyckas hitta en balans där vi dels värnar skogsbruket, dels värnar den biologiska mångfalden.

  Det finns mycket att glädjas åt när det gäller den gröna given. Ett av de mest positiva inslagen är att EU-kommissionen verkar ha insett nyckelrollen som skogen kan spela i klimat­arbetet. Det blir tydligt i och med att skogsstrategin har blivit en viktig del i samband med arbetet inför FNs klimatkonferens, COP26, i Glasgow i höst.

  Men horisonten är inte utan orosmoln. Det finns många som vill riva upp LULUCF för att göra den mer långtgående.

  Även om ambitionerna är goda skapar det osäkerhet för branschen, som har ett väldigt långt perspektiv på sin verksamhet. När den ursprungliga lag­stiftningen antogs krävdes långt och mödo­samt arbete från Moderaternas sida för att den slutligen skulle bli acceptabel. Min förhoppning är att vi lyckas hålla tillbaka den gröna gruppen, som helst inte vill bruka någon skog alls, även den här gången.

  Det grundläggande problemet är att det är få andra länder som har förståelse för det svenska skogsbruket. Det är därför bra att Skogsindustrierna till­sammans med LRF Skogs­ägarna nu tagit initiativ till ett nätverk i Bryssel som ska öka förståelsen för och sprida kunskap om svensk skogsnäring.

  Glädjande nog har jag blivit en av fyra svenska parlamentariker som är värdar för projektet. Det är bra att vi inte låter detta bli en partipolitisk fråga, utan att vi som tror på det aktiva skogsbruket samarbetar för att övertyga våra kolleger från andra länder om skogens roll för att minska våra utsläpp.

  Jessica Polfjärd (M)

  Europaparlamentariker

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen