Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 1 juni 2019

  Svensk växtförädling visionär och innovativ

  Inte på hundra år har svensk växtförädling varit så visionär och innovativ som nu, skriver Alf Ceplitis på Lantmännen.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Cecilia Persson resp Shutterstock/TT

  I en ledare den 14 maj skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson om vikten av innovation och nytänkande i svensk jordbruks- och livsmedelsindustri. Vi instämmer helt i Karlssons analys, liksom i beskrivningen av den vilja att prova nya vägar som finns bland lantbrukare och företag över hela vårt land.

  Karlsson nämner Lantmännens förvärv av en anläggning för framställning av havreprodukter i Kimstad som ett bra exempel på initiativ för att skapa ytterligare värde av en svenskodlad gröda – havre – med stor utvecklingspotential.

  Karlsson menar dock att havre inte varit prioriterad i växtförädlingen de senaste 100 åren. Detta är däremot inte en korrekt bild. Lantmännen driver ett mycket framgångsrikt växtförädlingsprogram i havre, som startade redan på 1880-talet. De sorter Lantmännen tar fram står för över 70 procent av utsädesmarknaden i Sverige.

  Havresorter utvecklade hos Lantmännen säljs på flera internationella marknader. I Kanada, med runt 1,3 miljoner hektar havre, utgörs närmare 25 procent av Lantmännens egna sorter. Under de senaste fem åren har Lantmännen sjösatt ett av de mest innovativa och tekniskt nyskapande havreförädlingsprogrammen i världen, inriktat på lönsamhet för lantbruket och kvalitet för industri och konsument.

  Ett bland flera exempel på detta är Lantmännens finansiering av kartläggningen av havrens arvsmassa. Utländska växtförädlingsföretag, inte minst från nordiska grannländer, följer nu med stort intresse hur vi bedriver avancerad kommersiell växtförädling i Sverige.

  På Lantmännen gläds vi åt att havre fått en renässans hos dagens konsumenter. Bilden av havre som livsmedel har tydligt förändrats från billig och tråkig till ett modernt och medvetet val för den som värnar hälsa, miljö – och inte minst – svenskt lantbruk.

  Det är hög tid att på samma sätt uppdatera bilden av svensk växtförädling. Inte på hundra år har svensk växtförädling varit så visionär och innovativ som nu!

  Alf Ceplitis, PhD, Senior Breeder (Oats) & Technology Manager Lantmännen

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen