Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 18 augusti 2019

  ”Dyr nota för alla med eget avlopp”

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Birgitta Klingstedt Gustafsson Mostphotos

  Havs- och vattenmyndigheten har presenterat ett förslag till återkommande avloppsdeklaration för enskilda avlopp. Det innebär att cirka 700 000 fastigheter tvingas lämna en obligatorisk avloppsdeklaration vart sjunde år till en uppskattad kostnad av 2 000–5 000 kronor per kontrolltillfälle.

  Förslaget kommer troligen att antas och det är bara att gratulera hela VVS- och entreprenörsbranschen till ett framgångsrikt lobbyarbete. Samtidigt måste man beklaga alla de 700 000 fastighetsägare som får stå för notan.

  Sedan lång tid tillbaka har det varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten i ett vatten­område. Därutöver finns ett krav att orenat avloppsvatten inte heller i annat sammanhang får släppas ut så att ”olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer”.

  Detta tilläggskrav har miljömyndigheterna – påhejade av branschorganisationerna – lyckats upphöja till norm, så att i princip alla enskilda avlopp ska anses utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Sedan kvittar det om fastig­heten ligger flera kilometer från annan bebyggelse eller om det är ett fritidshus som bara används några veckor på sommaren.

  Myndigheterna och branschen vägrar acceptera naturens egen rening trots att det finns en utredning i ämnet bekostad av Havs- och vattenmyndigheten. Den säger att i normalfallet (skogs- och jordbruksland­skapet) kan man räkna med att vid utsläpp av blandat avloppsvatten från en infiltrationsanläggning kommer sannolikt ingen fosfor att nå recipienten om avståndet från anläggning till utströmningsområde är 150 meter eller längre.Vid utsläpp av enbart BDT-­vatten (bad/disk/tvätt) absorberas den utsläppta fosformängden redan efter 15–20 meter. https://vaguiden.se/wpcontent/uploads/2017/11/RetentionimarkWRSVAG180507.pdf

  Så i stället för den hittills vanliga avloppslösningen med trekammarbrunn och efterföljande stenkista har man tvingat fram ett system med särskilda infiltrationsbäddar, ofta i kombination med pumpning av avloppsvattnet och i många kommuner dessutom krav på särskild fosforrening. Detta till en beräknad kostnad av totalt 5–10 miljarder, vilket främst drabbar landsbygdsbefolkningen.

  Det gamla systemet skötte naturen själv. Alla tekniska lösningar kräver tillsyn och underhåll. Så när alla avlopp är åtgärdade kan VA-branschen se fram emot fortsatta intäkter från de återkommande avloppsdeklarationerna. Inte särskilt förvånande att de ropar ”Hurra”.

  Det finns ingen samlad organisation/förening för alla dem med egna avlopp. De blir därför aldrig tillfrågade som remiss­organ när nya regler kommer. Spelplanen är fri för hela den urbaniserade miljö­rörelsen och alla bransch­organisationer.

  Landsbygdspartiets inlägg i frågan är därför ett meningslöst rop i öknen. Trots detta vill vi framföra vår protest.

  Arne Gunnarsson, talesperson för Landsbygdspartiet oberoendes avloppsgrupp ”Skitgubbarna”.

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen