Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 29 november 2019

  Kräv att Telia städar bort kopparnätet

  Den fasta telefonin är borta, men miljöfarligt avfall och belastande servitut är kvar, skriver Lennart Lindberg.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Istock

  Kopparnätet som byggdes upp av statliga Televerket med hjälp av skattemedel och mer eller mindre uttalat tvång utifrån att det rörde ”vitala samhällsintressen” är numera föråldrat. Fiber och mobilnätet är framtiden i dagens moderna samhälle, även om fiberutbyggnaden på landsbygden går med en fart som lusens gång på en tjärad sticka.

  Att ”klippa kopparnätet” är en snabb åtgärd. Det låter som om någon med en sidavbitare far runt och knipsar av ledningsnätet, när det egentligen handlar om att lossa några skruvar eller ta bort chip i telestationerna.

  Borta är den fasta telefonin och ADSL, men kopparnätet finns kvar. Fullt synligt för alla som rör sig i skog och mark. Kopparnätet berör i princip alla skogs- och lantbruksfastigheter i Sverige. Stolpar och ledningar står där de stått och någon ambition att ta bort dem verkar inte finnas.

  Kvar finns även alla servitut och ledningsrätter som belastar fastigheterna. Visst, vi kan som ägare av skogs- och jordbruksfastigheter kontakta Lantmäteriet och begära att dessa tas bort, men då sker det på vår bekostnad eftersom det är vi markägare som går in med begäran om förrättning.

  Att få kontakt med ansvariga inom Teliakoncernen visar sig vara en hopplös uppgift. Självklart är det så, för kostnaderna är höga att ta bort kopparnätet och stolparna och sist men inte minst att genomföra nödvändiga lantmäteriförrättningar. Dessa kostnader ingår säkerligen inte i Telias kalkyl när de bestämt sig för att ”modernisera” teletrafiken.

  Här är en klar uppgift för LRF. Kräv att Telia genomför nödvändiga lantmäteriförrättningar, kräv att stolpar och ledningar tas bort och kräv att detta genomförs omgående och att tidsplaner skickas till alla berörda fastigheter.

  Servitut och ledningsrätter är en belastning för fastigheterna och stolparna är miljöfarligt avfall och så även kopparnätet. Många stolpar är så gamla att de är kreosotimpregnerade.

  Visst, det kommer att kosta Telia-koncernen avsevärda belopp. Att Televerket numera heter Telia och är vinstdrivande är egalt. De äger och ansvarar för kopparnätet som en gång byggdes upp och att inte städa upp efter sig är att smita från notan och hoppas att någon annan ska ta kostnaderna. Jag är som markägare inte beredd att stå för den miljörisk och miljöansvar som ett övergivet kopparnät utgör.

  Lennart Lindberg, Ivarsboda

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen