Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 17 juni 2019

  Kliv ner från de höga hästarna

  LRF måste börja arbeta efter stämmobesluten, skriver Jan-Erik Andersson i en debattartikel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   LRF:s riksförbundsstämma 2019.
  LRF:s riksförbundsstämma 2019. FOTO: Marion Palm

  Sveriges Mjölkbönder frågar sig i debattinlägg från den 6 juni om LRF ställer upp på deras listade krav, bland annat om att Jordbruksverket ska börja tillämpa tvärvillkoren korrekt. I svar direkt skriver LRF:s ordförande Palle Borgström att ”varken jag eller enskilda tjänstemän här på LRF driver sakfrågor på känn, vi är grundade i uppdragen som stämman ger oss.”

  Stämmer det verkligen? Driver LRF de uppdrag som riksförbundsstämman beslutar under högtidliga former? Låt mig ge ett exempel som just härrör från systemet med tvärvillkor och dess tillämpning i Sverige.

  Till riksförbundsstämman 30–31 maj 2017 motionerade Gotland och Västra Götaland angående tvärvillkoren. Stämman beslutade (yttrande 18 i stämmoboken) efter tilläggsyrkande från undertecknad, ”att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, utan dröjsmål, fortsättningsvis verka för att tillämpliga unionsbestämmelser kring systemet med tvärvillkor tillämpas i Sverige genom att kräva en sådan hantering gentemot myndigheterna i fråga”.

  Vad hände sedan? Ingenting, förrän en tjänsteman vid LRF Riks den 31 januari 2018 skriver en e-post till dåvarande chefen för utbetalningssättet vid Jordbruksverket Anders Egonson. I e-posten återges att stämman fattat beslut enligt ovan och därutöver följande,

  ”Anders, om LRF i ett brev i enlighet med stämmobeslutet hemställer att SJV tillämpar tvärvillkoren unionsrättsligt kan ni ge oss ett svar på hur ni ser på tillämpningen givet resultatet av olika revisioner och de svar ni fått i andra sammanhang från KOM ifråga om den civilrättsliga bedömningen? Inom vilka tidsramar tror du att ett sådant svar kan tas fram? Vi skulle gärna vilja klara ut frågan internt nu under februari/mars.”

  Anders Egonson svarade: ”Kan vi diskutera när vi träffas på fredag.”

  Så gick det alltså – LRF gjorde ingenting för att arbeta med uppdraget om tvärvillkoren enligt stämmobeslutet, utan valde i stället att i lönndom, med Jordbruksverkets benägna stöd, lägga fram en intetsägande återrapportering för årsredovisningen över stämmouppdraget.

  Palle – det är hög tid att du kliver ner från de höga hästarna och arbetar efter stämmobesluten. Sedan får vi hoppas att den nytillträdde VD:n sätter korsdrag och vädrar ut på Franzéngatan.

  Jan-Erik Andersson, Bälinge, konsult EU-bonden

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen