Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 22 september 2019

  ”Rädda älgen” står upp för skogsbruket och äganderätten

  ATL:s krönikör Marie Wickberg väljer att missförstå Jägareförbundets kampanj ”Rädda älgen”, menar Magnus Rydholm, förbundets kommunikationschef.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Janos Jurka/Naturfotograferna/TT

  Marie Wickberg siktar med sin krönika i ATL ganska långt vid sidan av ”Rädda älgen”. Frågan är vad hon träffar? I stället för att försöka förstå kampanjens verkliga syfte väljer hon medvetet att irra bort sig och gå till angrepp. I stället för att lyfta blicken över grantopparna väljer hon att använda metaforen ”att skjuta sig i foten”, vilket på ett illustrativt sätt visar höjden i krönikan.

  ”Rädda älgen” handlar inte om att älgen är utrotningshotad, för det är den såklart inte. Kampanjen handlar om i huvudsak två saker.

  1) Människan har satt fel träd på fel mark under lång tid. Detta medför att mängden naturligt foder behöver öka. Mer tall på rätt marker leder därför till minskade betesskador av älgen.

  2) Beslut om älgförvaltningen ska fattas lokalt och regionalt – inte av Naturvårdsverket.

  Elinor Ostrom fick Riksbankens pris till Nobels minne 2009 för sin forskning om att förvaltning av naturresurser ska ske så nära människorna som möjligt. Detta skapar förståelse och acceptans. Därför är det rätt väg även för älgförvaltningen.

  Ett annat syfte med kampanjen är att Svenska jägareförbundet vill öka medvetenheten om älgens utsatthet i samhället. Då måste man sticka ut och skapa debatt. För att få igång diskussionerna måste man förenkla budskapen med vetskapen om att det är i den efterföljande debatten som lösningarna och vägen framåt kan formas.

  I ett sådant läge kan man som företrädare för ett stort skogsbolag välja att se kampanjen ”Rädda älgen” som något som står upp för den överenskommelse som förbundet och skogsbruket har tillsammans. Kampanjen kan också betraktas som en hjälp att sätta fokus på ett problem som få inom skogsbranschen lyckats ta tag i och som Skogsstyrelsen efterlyser (det behövs mer tall på tallmark).

  Bolagen kunde ha sett insamlingen av pengar till tallplantor som en generös symbolisk gest från jägarna. Man hade kunnat tycka att kampanjen står upp för äganderätten och de lokala besluten om viltförvaltningen. Ifall skogsföreträdaren hade velat kunde hon också ha sett de uttalanden som gjorts kring behoven av ett bättre samarbete mellan jägare och markägare som en inbjudan till dialog.

  Bolagen hade också kunnat notera att kampanjen står upp för skogsbrukets roll och betydelse i samhället. Samt – det viktigaste – hade man kunnat uppmärksamma jägarnas vilja att minska de betesskador som på vissa ställen är alldeles för stora.

  Marie Wickberg väljer i stället att se andra saker och hitta på tolkningar som vi inte står bakom.

  Vill krönikören på allvar minska betesskadorna och hitta lösningar som kan accepteras av andra intressen i samhället än skogsbruket, i konflikten mellan älg och skog, kan det vara klokt att närma sig organisationer med en viss nyfikenhet i stället för misstänksamhet.

  Svenska Jägareförbundet välkomnar diskussioner och dialoger som leder till minskande betesskadorna och lösningar på tallsituationen. Men för att detta ska vara meningsfullt måste alla parter bjuda till och vilja hitta lösningar och kompromisser. Att bara peka på jägarna och hävda att de ska minska älgstammen ytterligare är ingen kompromiss.

  Kan vi hitta ett forum där vi öppet och ärligt försöker hitta lösningar har vi brutit ny mark. Och det kan vi tacka kampanjen ”Rädda älgen” för. Så skadskjut inte den i klöven…

  Magnus Rydholm, kommunikationschef Svenska Jägareförbundet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen