Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 30 april 2019

  Insatsemissionen gynnar långsiktigt tänkande

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Ola Kjelbye

  Claes Hultgren föreslår att Södra disponerar utdelningen till medlemmarna på ett annat sätt. Först är det på sin plats med ett klarläggande: Södra gjorde ett rekordresultat 2018 och styrelsen har därför beslutat föreslå föreningsstämman en utdelning som motsvarar i genomsnitt 35 000 kronor per medlem, eller 700 kronor per hektar.

  Det är alltså stämman som beslutar om vinstdisposition och utdelning. Styrelsen lämnar förslag och stämman beslutar. På stämman är det de 200 valda ombuden, fullmäktige, som har rösträtt. Ingen annan.

  Södras utdelning består av tre komponenter:

  1. Efterlikvid, ett slags efterbetalning som delas ut till alla medlemmar som levererat under året och som fördelas utifrån varje medlems leveransvärde under 2018. I år är förslaget att dela ut 10 procent på leveransvärdet.

  2. Utdelning på medlemmens samlade insatskapital. Detta kan liknas vid en obligationsränta. I år är förslaget att dela ut 10 procent på insatskapitalet.

  3. Insatsemission, som närmast kan liknas vid en fondemission av aktier. Insatsemissionen grundar sig på medlemmarnas inbetalda insatser. I år är förslaget att ge en insatsemission på 60 procent. Om en medlem har ett inbetalt insatskapital på 50 000 kronor erhålls alltså 30 000 kronor genom insatsemissionen.

  Efterlikviden och utdelningen på insatskapital sätts in på respektive medlemskonto i Södra direkt efter stämman den 23 maj. Insatsemissionen stannar på insatskontot såvida inte medlemmen beslutar att sälja insatserna.

  Det är ungefär som att sälja fondandelar. Handel med insatser sker en gång i månaden och kursen de senaste månaderna har legat runt 125 procent. Det betyder att om medlemmen erhållit 30 000 kronor i insatsemission och säljer dessa, kan hon eller han förvänta sig att erhålla storleksordningen 30 000 gånger 1,25, det vill säga cirka 37 500 kronor.

  Södras utdelning är alltså på intet sätt ”inlåst” i Södra. För den som önskar är det bara att sälja insatserna och ta ut pengarna.

  Varför föreslår då styrelsen inte en större efterlikvid och en så stor insatsemission? Svaret är att såväl styrelsen som de flesta medlemmarna gärna ser att utdelningen bidrar till att i någon mån jämna ut ersättningen till medlemmarna över en konjunkturcykel.

  Södra har de senaste fem åren investerat storleksordningen 200 000 kronor per medlem i industrikapacitet, totalt 10 miljarder kronor. Denna industri ska producera dygnet runt, året runt. Den behöver råvara varenda timme, i högkonjunktur såväl som i lågkonjunktur.

  Då är det bra med en vinstdelningspolicy som i viss mån jämnar ut mellan dalarna och topparna, som gör det enkelt att agera smart och sköta skogen så den växer så bra som möjligt utan att stirra sig blind på det dagsaktuella virkespriset.

  Detta förstärks genom en stor insatsemission. Därmed premieras alla de medlemmar som varit med och levererat under lång tid.

  Gustav Tibblin

  Medlemschef Södra

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen