Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 14 september 2018

  Höj priserna på svenska mejeriprodukter!

  Mejeriföretagen måste precis som andra branscher agera för höjda priser, skriver missnöjda mjölkproducenter från norr till söder.

  Med anledning av den extrema vädersituation som vi har haft i Sverige och stora delar av Nordeuropa så kommer kostnaderna i livsmedelsproduktionen att öka kraftigt på grund av betydligt högre grovfoderkostnader och att råvarupriserna på övriga insatsvaror i princip har fördubblats.

  Med stor sannolikhet kommer även utbudet att minska. Detta kommer att innebära att utbudet på livsmedel på kort sikt kommer att begränsas i form av begränsat utbud på spannmåls och mejeriprodukter.

  Det finns också en stor risk på lite längre sikt att även utbudet på kött kommer att minska då utslaktning av mjölk- och köttdjur kommer att ske på grund av foderbrist.

  Situationen kommer förmodligen också att förvärras till följd av att kyckling och grisproducenter ställer stallar tomma för att foderkostnaderna blir för stora i förhållande till det pris man kan få ut för köttet på marknaden.

  I en marknadsekonomi leder minskat utbud oftast till ett högre pris om marknaden fungerar som den ska. Högre produktionskostnader ska leda till ett högre pris annars resulterar det i en minskad produktion.

  Svensk mjölkproduktion befinner sig på det sluttande planet och har så gjort under många år samtidigt som det nu finns goda ambitioner från politiskt håll om en livsmedelsstrategi, regelförenklingar med mera vilket i sig är bra. Tyvärr kommer inte enbart dessa åtgärder att förändra den situation vi nu befinner oss i.

  Branschen som helhet måste få bättre lönsamhet om man ska kunna vände den nedåtgående produktionen. Det räcker inte med goda ambitioner från politiskt håll. De som har i särklass störst ansvar för sin branschs utveckling är styrelser och affärsledningar i våra egna kooperativa företag. Det måste ske en förändring så att man slutar att leka svälta räv.

  Samtliga branscher förutom mejeriindustrin har förhandlat eller förhandlar om prishöjningar på marknaden. Den anledning som man har kunnat argumentera för är ökade kostnader och minskat utbud på grund av torkan. Med den mediala uppmärksamheten och det genomslag det har fått hos konsumenter och handel är det ingen som är förvånad över att priserna stiger.

  Den argumentationen kommer förhoppningsvis dröja innan vi kan använda igen, men snart har det tåget gått och mejerierna verkar stå på perrongen och titta på.

  Nu är det ett måste att våra styrelser omprövar sina strategier och uppmanar våra affärsledningar att göra allt man kan för att få ut de dramatiska kostnadsökningarna på marknaden. Det är också av yttersta vikt att det kommer mjölkföretagarna till del och inte hamnar i mejeriföretagen.

  Visa nu att bönderna är viktigare än tillfällig jakt på marknadsandelar. Vi har aldrig haft större förståelse hos allmänhet och samhälle. Argumentet om att det skulle ske en ökad import på grund av prishöjningar kommer säkert att framföras vilket i sig inte är troligt då det inte finns något att importera.

  Avräkningspriset i Sverige på mjölk ligger för närvarande ca 50 öre under europeiska nivåer samtidigt som vi har en väldigt svag krona som också motverkar importen. Inom Svensk mjölkproduktion har vi ökade kostnader på mellan 70 öre och upp till 1 krona per kilo mjölk lite beroende på var i landet man befinner sig. Dessutom har vi ett ökat energipris som motsvarar en kostnadsökning om 9–12 öre per kilo mjölk.

  Dessa kostnader måste tas ut på marknaden – allt annat är otänkbart. Att gröpa ur mjölkföretagarnas och mejeriföretagens egna balansräkningar och dylika metoder är inte okej. Att en majoritet av mjölkföretagen ska behöva gå till banken för att klara av att överleva är inte acceptabelt.

  Pengarna måste komma direkt från marknaden – allt annat är som att pinka i byxorna när man fryser – det värmer ett litet tag men det blir snart kallt igen.

  Nu är det dags att visa att ni som representerar oss mjölkföretagare i styrelserna är kompetenta att göra det ni är tillsatta för, nämligen att agera kraftfullt och det är bråttom! Tåget lämnar snart perrongen!

  Låt oss minnas 2018 som ett nödår men låt oss också minnas att det var då vändpunkten för Svensk mjölkproduktion kom!

  Medlem i Skånemejerier

  Mathias Jonsson Ogestad Egendom

  Stefan Löwenborg Odensviholms mjölk AB

  Thomas Berglund Almnäs Bruk AB

  Per Persson Solkällan Lantbruk

  Medlem i Skånemejerier och Norrmejerier

  Magnus och Tilda Sundström Öjeby och Näsgården

  Medlem i Falköpings mejeri

  Morgan Dahlgren Åkerholmens lantbruk

  Johan Lindqvist Ulvhults säteri

  Johan Sahlström Suntetorps Säteri AB

  Medlem i Gäsene mejeri

  Marcus och Mattias Pettersson Gate Lantbruk

  Medlem i Arla Foods

  Aron Cedergren Christinelund (Arla Food

  Fredrik o Mattias Lindeberg Olof Larsgård

  Magnus Carlman Orraryds Gård

  Stefan Johansson Hörninge Gård AB

  Martin Svensson Labbarp

  Tobias Knutsson Bettorp

  Medlem i Norrmejerier

  Sara och Ola Hortlund Lillbäcken AB

  Till toppen