Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 januari 2017

  Har skogsbruket en framtid med en rödgrön regering?

  Regeringen säger sig vilja värna om det svenska skogsbruket men styr i helt motsatt riktning. Bara det senaste året har svenska skogsägare fått se flera exempel på hur den rödgröna regeringen motarbetar ett fungerande skogsbruk.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Skogen står för stora värden både när det gäller klimat och tillväxt. Det finns en stor potential när det gäller förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion. Både staten och skogsnäringen har ett långtgående ansvar att skydda skogens ekosystemtjänster, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Samtidigt måste skogsägarna ges rimliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet och kunna utveckla den potential som skogen står för. För oss är det centralt att den svenska skogspolitiken ska vila på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet

  Dessvärre ser vi nu med oro på att regeringen bedriver en politik som motarbetar och försvårar för skogsägarna. Äganderätten kring skogen hotas och flera skogsägare upplever idag en rädsla för värdeminskning av skogsmark på grund av svårigheterna att avverka skog. Sverige är ett land som är beroende av vår skog, därför är det centralt att inte äventyra framtidstron för skogsbruket. Det svenska skogsbruket har länge fungerat bra med modellen frihet under ansvar och Sverige har kommit längre än vad lagstiftningen kräver i vårt naturvårdsarbete. Detta vill vi värna.

  Ett exempel på regeringens skogsfientliga politik är frågan om länsstyrelsernas tolkning av artskyddsförordningen vilket försatt många skogsägare i en svår situation. Trots en växande kritik och problembild från skogsägare samt att generaldirektörerna för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i en skrivelse uppmanat regeringen att göra en översyn av regelverket för artskyddsförordningen, har denna inte presenterat några åtgärder eller lösningar. Istället väljer de att förenkla möjligheterna för allmänheten att överklaga avverkningsansökningar, vilket försvårar för skogsägarna ytterligare.

  Det handlar också om att skydda äganderätten och skogsägarens möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt bedriva och långsiktigt planera sitt skogsbruk. Vi kommer därför vid en riksdagsbehandling att avvisa regeringens försök att urholka äganderätten.

  För närvarande utreds tillämpningen av Århuskonventionen i svensk lagstiftning. Vi anser att resultaten från utredningen måste inväntas och motsätter oss därför att regeringen föregår utredningen. Det är centralt att alla berörda aktörer inklusive skogsägarna får komma till tals.

  Vi i alliansen vill nu att regeringen tydligt markerar vad de vill med det svenska skogsbruket som står för stora värden. För alliansen är det självklart att skogsbruket spelar en betydelsefull roll för klimatomställningen, arbetstillfällen och intäkter som är plattformen för Sveriges välfärd. Därför måste vi värna om äganderätten och fortsatt frihet under ansvar inom skogspolitiken.

  Eskil Erlandsson, (C)

  Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

  Lars Tysklind (L)

  Magnus Oscarsson (KD)

  Riksdagsledamöter i Miljö- och jordbruksutskottet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen