Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 24 januari

  Hållbarhet är mer än klimat

  I vår bok "Recept som förändrar världen" skriver vi att en ekologisk biff som transporterats lång väg är att föredra framför en icke ekologisk biff från grannskapet, vilket Kersti Linderholm kritiserar i vidstående debattartikel. Detta citat ur boken är taget ur sitt sammanhang, där vi förklarar vikten av att förstå miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv, skriver Johan Rockström och Victora Voss-Schrader Bignet.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Ekologiskt kött har flera fördelar, skriver Johan Rockström och Victora Voss-Schrader Bignet.
  Ekologiskt kött har flera fördelar, skriver Johan Rockström och Victora Voss-Schrader Bignet. FOTO: Henrik Montgomery/TT

  Det ekologiska lantbruket har flera mervärden. Till dessa hör att undvika mineralgödsel och minimera överskott av fosfor i gårdens växtnäringsbalans, inga kemiska bekämpningsmedel får användas, användningen av antibiotika är strikt reglerad, högre krav ställs på vall och gröngödsling i växtföljden samt på djurhållningen, och den biologiska mångfalden ska gynnas. Till skillnad från författarens påstående om bristande evidens har flertalet studier – svenska och internationella – påvisat en högre biologisk mångfald på ekologiska gårdar med jämförbart ekonomiskt resultat.

  I boken lyfter vi därför ekologisk över konventionell biff i termer av vilket alternativ som bidrar mest till hållbarhet – inte enbart klimatet. Dessutom visar studier att en andel av ekoköttets utsläpp kan kompenseras av kolinlagring på vallodlingar. Ett problem i vårt moderna jordbruk är att vi importerar proteinfoder, exempelvis soja från Sydamerika, som bidrar till avskogningen i Amazonas. Intensiv köttproduktion använder mer importerat foder än mer extensivt betande nötkreatur på ekogårdar som även har krav på minst 60 procent egenproducerat foder. Den produktion där vi importerar näring som bidrar till övergödning av Östersjön är inte hållbar.

  Johan Rockström

  Professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research

  Victora Voss-Schrader Bignet

  Doktorand inom hälsosam och hållbar mat vid Stockholm Resilience Centre

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen