Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 29 september 2019

  ”Granbarkborrens spridning måste stoppas”

  Vi är inte främmande för skarpare vapen, skriver riksdagsledamöterna Isak From och Åsa Eriksson, båda S.

   Granbarkborren ställer till med enorma skador.
  Granbarkborren ställer till med enorma skador. FOTO: Mikael Gustafsson/N/TT

  Det ökande antalet granbarkborrar ställer till med enorma skador i stora delar av Sverige. Vi är djupt oroade över den rådande situationen. Bedömningen är att var tredje skogsägare i Sverige kan bli berörd redan i år.

  Många arbetar febrilt med att ta ut angripna träd ur den brukade skogen, regeringen har tillfört mer resurser för att stödja arbetet. Men räcker det? Situationen bedöms fortgå under många år och kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för en av Sveriges viktigaste ­bas­näringar.

  I en tid då vi snabbt måste ställa om från fossilberoende till bioekonomi för att klara klimat­utmaningen, vilket kräver ett effektivt och hållbart skogsbruk, är det med sorg vi ser att regeringens höga målsättningar motverkas av granbarkborrens angrepp. Enligt Skogsvårds­lagen är det markägarens ansvar att vidta åtgärder för att förhindra spridning av granbarkborre. Skyldigheten gäller dock inte i skyddade områden, till exempel ­naturreservat.

  I formellt skyddad skog finns bestämmelser som styr vilka åtgärder som får göras. Ofta är dessa områden frikopplade från kraven i Skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning. Vi behöver skyddade områden, bland annat för bevarande av biologisk mångfald, men det gör också att granbarkborren kan frodas och sprida sig även till den brukade skogen. Det blir ett sisyfosarbete för kringliggande skogsägare som gör vad de kan för att minska angreppen i den brukade skogen.

  Det är mycket välkommet att den social­demokratiskt ledda regeringen i höstbudgeten aviserar ännu mer resurser i kampen mot granbarkborren. Rege­ringen, i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna, kommer att tillföra 30 miljoner kronor under 2020–2022 för att hantera skogsskador, utöver de pengar som regeringen redan tillfört Skogs­styrelsen för ändamålet i år.

  Samtidigt höjs anslaget för naturvårds­arbete för åtgärder i värdefull natur med 400 miljoner kronor. Det är pengar som exempelvis ska gå till skötsel och förvaltning av naturreservat och nationalparker, art­bevarande och restaurering av skyddade områden. Det är mycket bra.

  Mot bakgrund av den svåra skadebild som finns i delar av landet är det viktigt att alla inblandade parter samverkar och gör sitt yttersta för att begränsa utbrotten. Det gäller såväl privata skogsägare som ansvariga myndigheter. På längre sikt ­behöver vi frångå den utbredda monokulturen och i större utsträckning över­väga blandad skog.

  Vi förutsätter att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket samverkar för ett effektivt bekämpningsarbete. Bedömer de att ­ännu skarpare vapen krävs i arbetet för att förhindra spridning av borren från skyddad till brukad skog är vi inte främmande för att lägga nya förslag. Vi måste göra det som krävs för att säkerställa ett än mer effektivt skogsbruk för att klara omställningen till bioekonomi och en hållbar framtid.

  Isak From (S), riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

  Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot i Näringsutskottet

  Relaterade artiklar

  Till toppen