Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 15 maj 2018

  Oansvarigt att propagera för frigående höns

  Många skäl talar för att det är bättre att hålla äggproducerande höns i bur.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Börge Nilsson

  Lantmännen gick tidigare i vår ut och deklarerade att de inte längre skulle använda ägg från burhöns utan endast från frigående höns. Detta är osedvanligt dumt! Lantmännen har därmed stadfäst att hela livsmedelssektorn är vad man kan kalla en abderit företeelse utan konsumentansvar och att svensk livsmedelsproduktion inte lever upp till skrytet om kvalitet och djurvälfärd.

  I gamla Thrakien i nuvarande nordöstra Grekland fanns under antiken regionen Abdera med så dålig luft att alla ansågs dumma. I Sverige har något liknande skett. Sedan 1980-talet fostrar vi våra barn i hus med roterande värmeväxlare, som gör luften så dålig att vi riskerar mental retardation.

  Det är värre än så. Våra forskare sitter i hus ägda av Akademiska hus som för att spara pengar inte kör ventilationen dygnet runt. Därför lever vår akademiska begåvningsreserv i en luft som ökar risken för mental retardation. Förklarar det vad vi nu ser?

  Alla våra skyddslagar utgår från Miljöbalken och dess försiktighetsprincip, innebärande att skada eller risk för skada inte får sättas i system. Detta är vad flertalet aktörer runt äggproduktion och äggförädling i dag gör.

  Vi vet nämligen från i synnerhet dansk jämförande produktionsrapport att frigångshöns har dubbelt så hög dödlighet och därmed sjuklighet som burhållna djur. Det borde störa alla lagförvaltare och säljare, eftersom detta är ovedersägliga kriterier för djurplågeri.

  Frigående höns äter 20–30 procent mera (borde störa utsläppsfolket), de äter enligt tyska undersökningar 20–30 gram gödsel per dag och de lever betydligt kortare tid och producerar färre ägg än burhållna djur.

  Det går av praktiska skäl inte att inom lag medicinera djur i frigångsstall, vilket riskerar att göra alla producenter till presumtiva lagöverträdare eftersom produktionsresultaten antyder höga medicineringsbehov. Jag känner inte till någon annan näring där lagöverträdelse, låg produktion och högsta kostnad skulle kunna prioriteras.

  Nu går vi in i en era med antibiotikaresistens i bland annat hela foderkomplexet. Hela e-coli- och clostridiumkomplexet är i dag i princip antibiotikaresistent. Att i ljuset av detta prioritera produktionssystem som inte snabbt skiljer djur från dess fekalier är obegripligt. Långt, långt värre än Abdera!

  Sammantaget anser jag att ansvarigt departement och Livsmedelsverket inte vårdar livsmedelshygien! Ansvarigt departement och Arbetsmiljöverket vårdar inte arbetsmiljön. Producenterna vårdar som arbetsgivare inte sina medarbetares, oftast kvinnors, hälsa.

  Ansvarigt departement och Jordbruksverket tar heller inte, enligt min mening, ansvar för djurplågeri. Regionala tillsynsmyndigheter som länsstyrelser med dess länsveterinärer negligerar sina uppdrag.

  Livsmedelsförädlare och livsmedelshandeln för sina kunder bakom ljuset. Djurrättsfolket prioriterar värsta förhållanden för djur.

  Sammantaget är för mig inblandade parter ansvarsförnekande lagöverträdare. Att lantbrukets företrädare inte arbetar för sina medlemmars bästa är obegripligt men förståeligt i ett brett abderitiskt perspektiv.

  Sture Larsson

  Agronom

  Fotnot: Lantmännen har fått möjlighet till replik men har valt att avstå.

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen