Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 11 juli 2018

  Torkan kan bli droppen för landets lantbrukare

  Nu behöver regeringen och jordbruksverket ägna sig åt att betala ut EU-stöden och fatta beslut om de dispenser som krävs för Sveriges lantbrukare i den här krissituationen skriver Sten Bergheden (M).

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Moderaterna

  Torkan slår nu hårt mot landets lantbrukare och djurbönder. Situationen är på gränsen till katastrofal för många av landets djurägare då foderbristen blir mer och mer akut. Djuren står nu inför en akut betesbrist, och en stor brist på vinterfoder. Vinterfodret används nu när betesmarken torkar ut. Även spannmålsskörden hämmas av torkan och man talar om en halvering av skördarna i år.

  För att djuren inte ska svälta ihjäl tvingas djuren nu slaktas eller anmälas till en lång slaktkö. Trycket på landets slakterier är mycket högt och man saknar både personal och avsättning för att ytterligare kunna höja nivåerna märkbart. För att hjälpa till i denna kris är det viktigt att konsumenterna väljer att köpa mer svenskt kött.

  Sveriges bönder kan vara stolta över att vi har ett av världens renaste lantbruk med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning men ändå importerar vi cirka 50 procent av vår mat.

  Att svenska bönder blir extra utsatta när vädret blir extremt och missväxt hotar, beror på att Sveriges lantbrukare redan i dag har för låg lönsamhet på grund av för höga skatter samt hårdare och mer kostsamma regelverk. Svenska bönder har en betydligt sämre konkurrenskraft och sämre lönsamhet än sina kollegor i EU.

  Att vädret har stor påverkan på landets lantbrukare är alla välmedvetna om, osäkra väderförhållanden ingår i bönders riskkalkyl. Men att Sveriges bönder och lantbrukare som producerar bland Europas miljövänligaste mat och har den bästa djuromsorgen ska ha EU:s högsta skatter på sin produktion är inte rimligt. Att betala höga dieselskatter och dessutom inte få ut EU-ersättningar i tid gör att lönsamheten sjunker för Sveriges bönder och lantbrukare. Särskilt påtagligt blir det i år när väderförhållandena varit extrema.

  Det är bra att Jordbruksverket, LRF och regeringen har en dialog för att hitta lösningar för att underlätta situationen. Men även vid goda väderförhållanden har landets bönder och lantbrukare svårt i dag. Det handlar om att dieselskatterna måste sänkas och att EU-ersättningarna betalas ut i tid. Detta för att höja likviditeten och göra det möjligt för landets djurägare att kunna köpa grovfoder för att klara behovet och därmed minska risken för utslaktning.

  Vad regeringen och Jordbruksverket behöver ägna sig åt nu är att börja betala ut EU-ersättningarna och att omgående fatta beslut om alla de dispenser som kan behövas för att underlätta i denna krissituation. Detta behöver ske omgående så att djurägare och lantbrukare utifrån det kan fatta långsiktiga beslut om sina verksamheter. Annars är risken stor att man tvingar lantbrukarna att fokusera på hur man ska avveckla sin djurbesättning. Sveriges egen livsmedelsproduktion riskerar då att försvinna.

  Sveriges lantbrukare och djurägare måste få lägre skatter, bättre konkurrenskraft och kunna öka sin lönsamhet och minska sin sårbarhet. Vi måste ge Sveriges lantbrukare bättre förutsättningar så att de kan producera mer mat och skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Det är bra för miljön, landsbygden och landets tillväxt.

  Sten Bergheden (M)

  Landsbygdspolitisk talesperson

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen