Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 16 december 2016

  Flygskatt skulle slå mot företagen och glesbygden

  En flygskatt drabbar företag och jobbskapande, skriver Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Kan höjd skatt på flygresor leda till minskad klimatpåverkan? Det är vad utredningen ”En svensk flygskatt” som presenterades den 30 november hoppas på. Visst är initiativet berömvärt. Men priset kan bli högre än väntat och återigen skickas en stor del av notan till landets före­tagare. Någon grön skatteväxling är det inte fråga om. Det föreslås inga skattelättnader som gör det möjligt att ställa om till alternativa färdsätt eller miljövänligare verksamhet.

  Flygresor är inte bara charterresor, det är ett nödvändigt och effektivt transportmedel för företag i hela landet. Företag utanför storstäderna är ofta direkt beroende av flyget för att snabbt kunna möta kunder och leverantörer och knyta affärsförbindelser i en allt snabbare och allt mer globaliserad värld. Att det svenska järnvägssystemet utgör ett högst bristfälligt komplement vet alla som själva fastnat i de regelbundet återkommande tågförseningarna.

  Länder och städer som gör anspråk på att delta i den globala konkurrensen måste ha effektiva flygtransport­system med kapacitet att tjäna globala och nationella resenärer. Flygskatt skulle göra det dyrare att driva företag i Sverige i förhållande till våra konkurrentländer. Här är det företagare på landsbygden och i glesbygden som förutsätts ta kostnaden.

  Utredningen bedömer att skatten ”inte påverkar tillgängligheten till Sveriges glesbygd i någon större utsträckning under förutsättning att nuvarande utbud av flyglinjer finns kvar och upphandlas i nuvarande omfattning”. En bedömning som baseras på att det i delar av landet inte finns några alternativ och att minskning i flygtrafik därför skulle ske på de linjer och orter där alternativa färdsätt finns. För företagen på orter där alternativ saknas skulle det helt enkelt bli en skattehöjning!

  Utredningen skriver också att ”Skatten förväntas endast ha en mindre effekt på sysselsättningen. Det sannolika scenariot är att arbetstillfällen huvudsakligen flyttar mellan sektorer och att vissa arbetstillfällen försvinner medan andra tillkommer”.

  Ja, det låter kanske inte så farligt på utredningsprosa men vad det faktiskt betyder är ytterligare jobb- och företagsflytt till storstäderna.

  Sverige är ett till ytan stort och glest befolkat land.

  Regeringen borde därför satsa mer på att underlätta transporter och resande i hela Sverige liksom till alla delar av världen. Ett gott exempel är de förhandlingar som nu lyckligtvis lett fram till så kallad pre-clearance på Arlanda för resor till USA där passkontroll och tull flyttas till Arlanda så att resenärer från Sverige kan gå direkt av planet och in i USA vid ankomst. Genom att förenkla resandet mellan Sverige och USA gynnas Sverige konkurrensmässigt i Europa vilket ger bättre möjligheter att stärka banden till världens största ekonomi och vår viktigaste exportmarknad utanför EU. Något som nu blivit än viktigare då protektionistiska vindar sveper över USA och världshandeln.

  Ny teknologi, levande landsbygd och framgångsrika svenska företag bidrar mer än högre skatter till att minska utsläppen. En flygskatt drabbar företag och jobbskapande och det uppmuntrar inte flygbolagen till att investera i miljövänliga alternativ. 

  Daniel Wiberg

  Chefsekonom Företagarna

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen