Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 23 april 2019

  Fjällbondekulturen bör klassas som riksintresse

  Härjedalens kommun är i full gång med arbetet att revidera översiktsplan och kulturmiljöprogram. Landsbygdspartiet anser att det är av högsta vikt att föra in historiska kunskaper om den unika fjällbondekulturen i den kommunala översiktsplanen, skriver Olle Larsson i en debattartikel.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Att skapa förutsättningar för fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete är en viktig insats för både natur- och kulturmiljön, skriver Olle Larsson från Landsbygdspartiet Härjedalen. Bilden visar dock kor som betar utanför Krok i Jämtland.
  Att skapa förutsättningar för fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete är en viktig insats för både natur- och kulturmiljön, skriver Olle Larsson från Landsbygdspartiet Härjedalen. Bilden visar dock kor som betar utanför Krok i Jämtland. FOTO: Anders Good/TT

  Härjedalen, med sin historia i det södra fjällområdet, har ett särskilt nationellt ansvar att markera behovet av riksintresse för fjällbondekulturen inom Sveriges gränser.

  Riksantikvarieämbetet har konstaterat i redovisningen av regeringsuppdraget Ku98/1908/Ka: ”I de sydligare fjälltrakterna finns alltjämt betydande rester kvar av en fjällbondekultur som i vissa fall har anor tillbaka i förhistorisk tid, men som inte är samisk. I till exempel Indalsälvens, Ljungans och Ljusnans dalgångar har funnits en agrar bosättning redan under järnåldern och alldeles i fjällkanten.”

  Att skapa förutsättningar för fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete är därmed en viktig insats för både natur- och kulturmiljön samt Härjedalens identitet och historia. Framtiden är också viktig, det är avgörande att politik, regelverk, stödjeinsatser och näringsutveckling kan byggas på faktiska, riktiga och genuina historiska grunder.

  Det är därför viktigt att lokalsamhället även genom kommunen bidrar till sådana möjligheter för samhällsutvecklingen med historiska fakta och väsentliga kunskaper om det lokala området och dess befolkning. Kunskap om den för de södra fjälltrakterna historiska fjällbondekulturen – unik i Sverige – måste utgöra en grundsten för kommunens agerande för hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synvinkel.

  Det är enligt min mening inte försvarbart om dessa för Härjedalen väsentliga historiska fakta och kunskaper om lokal särart skulle förbises och osynliggöras. De värden som hör till fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete riskerar att försvinna.

  Det är viktigt att föra fram lokala historiska fakta och kunskap om lokal särart till grund för politiken och myndigheternas arbete. Det måste ske inom det nu aktuella arbetet med kulturmiljöprogrammet. Det måste också återspeglas i den kommunala översiktsplanen. Översiktsplanen är ett viktigt instrument för kommunen att kunna förmedla kunskap och ge underlag för nationell politik och myndigheternas verksamhet.

  Fjälljordbruk, fäbodbruk och utmarksbete har existerat i Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna sedan bondestenåldern och fjällbondekulturen med jakt, fiske och annat naturnyttjande utgör en ursprunglig traditionell näring från den tidigaste befolkningen i våra trakter. Fjällbondekulturen utgör därmed en särskild historisk och kulturell bakgrund som vi har all anledning att lyfta fram som en regional identitet, en grundläggande och viktig resurs för Härjedalen och en unik tillgång för Sverige.

  Ett sådant underlag utgör också en grund för att föreslå fjällbondekulturen i Härjedalen som nytt riksintresseanspråk i vårt land. Historisk kunskap och sakliga skäl stödjer detta, och det är en uppgift för kommunen att på lämpligt sätt driva även den frågan.

  Olle Larsson, Landsbygdspartiet Härjedalen

  Fotnot: Härjedalens kommun har erbjudits replik men avstår.

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen