Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 25 May

  Fem förenklingar för landsbygden

  Centerpartiet tror på närodlat beslutsfattande och människors förmåga att forma sina egna liv.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   Det måste bli enklare att bygga på landsbygden, menar Annie Lööf.
  Det måste bli enklare att bygga på landsbygden, menar Annie Lööf. FOTO: Lina Nydahl Photography

  I samband med Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik i lördags lanserade Centerpartiet därför en rapport med fem frihetsreformer för en levande landsbygd i hela Sverige. Dessa förslag är steg på vägen till tillväxt i hela landet och till en livskraftig och blomstrande landsbygd:

  1. Avskaffa det generella strandskyddet – behåll i områden med stora naturvärden

  Strandskyddet är viktigt för att skydda stora naturvärden och ett tillgängligt friluftsliv. Samtidigt är det dåligt anpassat till de skiftande förutsättningar som råder i landet och begränsar möjligheterna att bygga, bo och driva företag på landsbygden. I Arjeplog skulle varje invånare kunna ha mer än fem kilometer strand var att bosätta sig intill. Då är det inte rimligt att samma regler ska gälla i Arjeplog som på Marstrand eller Sandhamn. Därför vill vi avskaffa strandskyddet där det inte behövs, och lämna över ansvaret för att peka ut skyddsvärda områden i dessa delar av landet till kommunerna. Även i områden där strandskyddet finns kvar bör möjligheterna till dispens öka.

  2. Förenkla byggande utanför detaljplanelagt område

  I områden som inte är detaljplanelagda finns potential att göra det både lättare och snabbare att bygga nytt genom att tillåta mer frihet och regelförenklingar. Principen borde vara att det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet.

  Rent praktiskt skulle det kunna innebära en anmälningsplikt istället för tillståndskrav. Det bör även finnas större frihet att få bygglov för samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför planlagda samhällen.

  3. Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader

  Redan i dag är kravet på bygglov slopat vid uppförande av byggnader kopplade till lantbruksverksamhet, men fler företagslokaler på landsbygden bör undantas från kravet på bygglov. Landsbygden erbjuder exempelvis goda förutsättningar för en blomstrande besöksnäring, men då måste det vara enkelt att bygga till ett café, en brygga eller en kanotuthyrning.

  4. Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden

  Polisen borde ägna sin tid åt brottsbekämpning, och den som vill öppna upp sitt hem för turister vara fri att göra så.

  5. Inför gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

  Med tillåten gårdsförsäljning skulle den växande industri som utgörs av små bryggerier, destillerier och vinodlare bli än viktigare jobbskapare framförallt på mindre orter och på landsbygden.

  I dag möts landsbygden av höjda skatter och regelkrångel, i stället för att ta till vara på det entreprenörskap, den kreativitet och den innovationskraft som finns. Istället för att kunna nyttja sin skaparkraft och förverkliga idéer tvingas människor lägga energi på byråkrati och stelbenta myndigheter. Landsbygden behöver mer frihet, inte mer pålagor.

  Annie Lööf

  Partiledare, Centerpartiet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen