Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 februari 2019

  ”Nej, landets skogsägare är inga bilbyggande robotar”

  Att jämföra skogbruk med bilproduktion är helt fel, menar debattören Leif Öster i en replik.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

   ”Vårt problem är att de svenska skogsägarna nu hör till dem som får absolut sämst betalt för sitt virke på norra halvklotet”, skriver Leif Öster.
  ”Vårt problem är att de svenska skogsägarna nu hör till dem som får absolut sämst betalt för sitt virke på norra halvklotet”, skriver Leif Öster. FOTO: Ulf Aronsson

  LRF Skogsägarnas Sven Erik Hammar och Skogsindustrins Carina Håkansson vill i ATL (30 jan 2018) inte ha ett avverkningstak. Det är en bra ståndpunkt. Men sedan krånglar Hammar/Håkansson in sig i ett snårigt resonemang där den svenska skogen och skogsägarna liknas vid bilfabrik där det blir svårt att öka produktionen. Men vi skogsägare är ingen fabrik som Hammar/Håkansson ska ha synpunkter på. Låt oss istället analysera Hammar/Håkanssons återkommande budskap om att vi skogsägare måste producera mera virke, inte mindre.

  Att Skogsindustrierna har som sitt huvuduppdrag att stärka bolagens konkurrenskraft genom att öka utbudet av virke för att pressa ner råvarukostnaderna är inget märkvärdigt. Mer problematiskt är LRF Skogsägarnas kampanjtema att ”Vi skogsägare måste hugga mer skog, inte mindre”. Det är problematiskt ur två synvinklar. Dels riktar LRF därmed en tung kritik mot de många enskilda skogsägare som inte vill hugga ner utan spara sin skog. Dels är det ur prissynpunkt mycket tveksamt om en ökad skogsproduktions kommer att höja virkespriset. För lönsamheten i skogsbruket kan bara höjas på två sätt. Antingen genom ett högre rotnetto eller genom att producera mer virke på samma areal. Men det senare är en osäker väg. För vad händer om virkespriset istället sjunker på grund av överutbud? Vem kommer då drabbas? Förmodligen konventionella små skogsägare som inte höjt sin produktion.

  De omtalade bilfabrikernas mål är att producera bilar till allt lägre priser. Andra fabriker stängs eller flyttas till lågprisländer. Det är knappast vad landets skogsägare vill. Vi vill istället ha ett nytt och mer lönsamt skogsbruk med högre priser. Vårt problem är att de svenska skogsägarna nu hör till dem som får absolut sämst betalt för sitt virke på norra halvklotet!

  Hammar/Håkansson påstår vidare i sin debattartikel att svenskt skogsbruk är hållbart. Det är fel. För inte ens nu i brinnande högkonjunktur med rekordvinster är dagen skogsbruk ekonomiskt hållbart. Skogsbrukets entreprenörer pressas allt hårdare. Mer än hälften har röda siffror eller dålig lönsamhet. Över 100 000 skogsägare är inte nöjda med lönsamheten (källa Skogsbarometern 2018). Allt färre på landsbygden vill därför jobba i skogen. Kritiken från lokalsamhället mot dagens skogsbruk växer. Detta skogsbruk är inte hållbart. Det som ändå gör att många skogsägare ändå är lite nöjda är fastighetsprisernas goda utveckling, men det är svårt att köpa mat för en fiktiv värdeutveckling.

  Just nu är det 218 sidor långa förslaget till ökad skogsproduktion (”Skogsskötsel med nya möjligheter”) ute på remiss. Det är rätt och riktigt att diskutera och föreslå hur skogsproduktionen kan öka. Men liksom i Hammar/Håkanssons debattinlägg saknas även i denna rapport kopplingen mellan marknad, virkespris och viljan att avverka. Det är ju tämligen meningslöst att höja skogsproduktionen om vi skogsägare inte vill eller kan sälja virket på grund av för låga priser. LRF skogsägarnas argument är snarlikt med vad en tidigare borglig (!) jordbruksminister sa till skogsägare som inte ville hugga ner sina skogar. Han sa ett sådant uppträdande kan inte accepteras. (Sid 7 prop. 1981:177).

  Även då, år 1981, såg man skogen som en fabrik där skogsägarnas roll var samma som en dum industrirobots: att bara producera virke, avverka och hålla tyst.

  Leif Öster, skogsbrukare, Avesta

  ATL TV: Intervju med Leif Öster om lönsamheten i skogen:

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen