Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 9 October 2017

  Faktafel och osanning i älgdebatten

  Problemen med älgar och älgskador överdrivs.

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  FOTO: Reimphoto

  Den senaste tiden har älgen debatterats i de flesta dagstidningarna. Det är bra och viktigt att även den frågan diskuteras. Men, det finns ett allvarligt problem med argumenten som används. Gamla fakta, åsikter och rena felaktigheter används som de vore sanningar. I vissa fall blir artiklarna klockrena exempel på ”fake news”.

  Ledaren i ATL i tisdags är tyvärr ett exempel på detta. Ledarskribenten tar upp viltolyckor i trafiken som ett exempel på varför älgstammen ska minska. Men viltolyckorna med älg har minskat i antal sedan 2011 och Trafikverket har slagit fast att den primära anledningen är en kraftig ökning av trafiken på höghastighetsvägnätet.

  Ledaren antyder också att vi aldrig haft så mycket älg som nu, vilket definitivt inte är sant.

  Några andra felaktigheter:

  • Sverige är inte världens älgtätaste land. I Norge sköt man senaste jaktsäsongen 3,58 älgar och 4,4 kronhjortar per 1 000 hektar produktiv skogsmark. I Sverige var motsvarande siffror 3,47 älgar och 0,3 kronhjortar. Norge har alltså mer älg än Sverige och cirka 15 gånger fler kronhjortar.

  • Sverige har haft mycket mer hjortvilt i våra skogar än i dag. Vi skjuter i dag mindre än hälften så många hjortvilt som vi gjorde i början av 1990-talet. Ser vi till den biomassa kött vi skördar ur våra skogar så tar vi ut knappt 75 procent av vad vi gjorde under början av 1980-talet.

  • Älgen är inte ett hot mot den biologiska mångfalden, befintlig forskning visar att ett medelhårt betestryck i skogen är positivt. Det hävdas även att älgen skulle vara ett hot mot betesbegärliga trädslag som asp. Enligt Riksskogstaxeringen har vi idag dubbelt så mycket volym asp i våra skogar som när man började mäta på 1950-talet.

  • Det förekommer absolut älgskador i våra skogar. Men det finns en förklaring som skogsbruket inte lyfter fram – hur de har valt att föryngra sina skogar. I dag föryngras endast hälften av den areal där det naturligt ska växa tall med just tall. Sverige har gjort en mycket omfattande manipulering av trädslagssammansättningen. Älgstammen i Sverige har minskats sedan 2011. Tyvärr har inte föryngringen med tall ökat i motsvarande omfattning, trots att problemet varit känt i över ett decennium.

  Svenska Jägareförbundet vill ha en dialog med alla parter för att försöka hitta lösningar på de problem som finns. Lösningar som gynnar både naturen, älgen, markägarna, jägarna och samhället. Den lösningen måste dock baseras på fakta och ömsesidigt ansvarstagande.

  Daniel Ligné

  Svenska Jägareförbundet

  Tack!

  Ditt debattsvar är nu inskickat.

  Skicka in debattsvar

  Till toppen